Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen
DossierNL.IMRO.0362.PP01
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0362.PP01-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-10-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.644.364 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
OIAVHB Legmeerpolder - Meerlandenweg 52 detail kaart
OIAVHB Landelijk Gebied - Ringdijk 14 detail kaart
Amstelveenlijn Opstelterrein detail kaart
Ongelijkvloerse Kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Vergunning verleend voor Kerstfair Amsterdam van 19 tot en met 21 december 2014 detail
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2015 detail
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015 detail
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015 detail
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Fanny Blankers-Koenlaan Amstelveen detail
Lien Gisolflaan Amstelveen detail
Marie Baronlaan Amstelveen detail
Veteranenlaan Amstelveen detail
Mr. P.J.M. Aalberselaan Amstelveen detail
Korenbloemlaan Amstelveen detail
Sint Janskruidlaan Amstelveen detail
Lavendellaan Amstelveen detail
Aïdastraat Amstelveen detail
Korianderlaan Amstelveen detail

Meer weten over adressen?