Geo- en vastgoeddata op locatie:

Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen
DossierNL.IMRO.0362.PP01
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0362.PP01-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-10-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.644.364 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning OIAVHB Legmeerpolder - Meerlandenweg 52 vastgesteld 29-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning OIAVHB Landelijk Gebied - Ringdijk 14 vastgesteld 29-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Amstelveenlijn Opstelterrein vastgesteld 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ongelijkvloerse Kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn vastgesteld 15-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Amstelveen 17-06-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 17-06-2019 17-06-2019 detail
evenementenvergunning Westwijkplein 17-06-2019 17-06-2019 detail
collectevergunning Amstelveen 17-06-2019 17-06-2019 detail
standplaatsvergunning Amstelveen 17-06-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Fanny Blankers-Koenlaan Amstelveen detail
Lien Gisolflaan Amstelveen detail
Marie Baronlaan Amstelveen detail
Veteranenlaan Amstelveen detail
Mr. P.J.M. Aalberselaan Amstelveen detail
Korenbloemlaan Amstelveen detail
Sint Janskruidlaan Amstelveen detail
Lavendellaan Amstelveen detail
Aïdastraat Amstelveen detail
Korianderlaan Amstelveen detail

Meer weten over adressen?