Geo- en vastgoeddata op locatie:

Ongelijkvloerse Kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen
DossierNL.IMRO.0362.PP02
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0362.PP02-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 20-06-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 152.106 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 58 0,04%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 58 0,04%
Groen 40.328 26,51%
- Groen (art. 4) 40.328 26,51%
Verkeer 111.720 73,45%
- Verkeer (art. 5) 60.593 39,84%
- Verkeer - Langzaam Verkeer (art. 6) 27.675 18,19%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 7) 23.453 15,42%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.213 6,06%
Leiding - Gas (art. 8) 9.213 6,06%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Ongelijkvloerse Kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn vastgesteld 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Amstelveen Zuid-Oost 2015 vastgesteld 30-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal) vastgesteld 01-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Amstelveen Noord - Oost vastgesteld 11-04-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
leegstandvergunning Mr. G. Groen van Prinstererlaan 169 26-06-2019 26-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 26-06-2019 26-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 26-06-2019 26-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 26-06-2019 26-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels maatwerkvoorziening bij chronische ziekte of handicap 26-06-2019 26-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?