Nieuwe Meer eo

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amsterdam Dossier NL.IMRO.0363.F1108BPSTD Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0363.F1108BPSTD-VG02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.894.962 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 3) 70.242 1,80%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 3.429 0,09%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 5) 9.581 0,25%

- Gemengd - 1 (art. 6) 53.760 1,38%
- Gemengd - 2 (art. 7) 35.421 0,91%
- Gemengd - 3 (art. 8) 14.006 0,36%
- Gemengd - 4 (art. 9) 14.524 0,37%

- Groen - 1 (art. 10) 968.274 24,86%
- Groen - 2 (art. 11) 276.670 7,10%

- Horeca (art. 12) 33.227 0,85%

- Kantoor (art. 13) 158.898 4,08%

- Maatschappelijk (art. 14) 25.387 0,65%

- Sport (art. 15) 151.835 3,90%

- Tuin (art. 16) 42.524 1,09%

- Verkeer - 1 (art. 17) 320.197 8,22%
- Verkeer - 2 (art. 18) 396.360 10,18%
- Verkeer - 3 (art. 19) 151.877 3,90%

- Water - 1 (art. 20) 914.579 23,48%
- Water - 2 (art. 21) 201.724 5,18%

- Wonen - 1 (art. 22) 47.167 1,21%
- Wonen - 2 (art. 23) 5.280 0,14%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 56.549 1,45%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 25) 195.650 5,02%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 26) 949.488 24,38%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 27) 258.808 6,64%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 28) 185.296 4,76%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 29) 6.600 0,17%

- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 539.697 13,86%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie - bedrijventerrein schinkel (art. 33.1) 209.234 5,37%
- geluidzone - industrie - schiphol (art. 33.1) 2.755.308 70,74%

- luchtvaartverkeerzone - lib artikel 2.2.3 (vogels) (art. 33.2) 3.894.962 100,00%

- veiligheidszone - lpg (art. 33.3) 43.562 1,12%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 57.110 1,47%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 11) 4.760 0,12%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 11) 712 0,02%