Zuidwest Kwadrant

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amsterdam Dossier NL.IMRO.0363.F1307BPSTD Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0363.F1307BPSTD-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 558.878 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 309 0,06%

- Gemengd - 1 (art. 4) 5.513 0,99%
- Gemengd - 2 (art. 5) 1.496 0,27%
- Gemengd - 3 (art. 6) 5.849 1,05%
- Gemengd - 4 (art. 7) 13.449 2,41%
- Gemengd - 5 (art. 8) 8.783 1,57%

- Groen (art. 9) 142.697 25,53%

- Maatschappelijk (art. 10) 25.532 4,57%

- Verkeer - 1 (art. 11) 183.985 32,92%
- Verkeer - 2 (art. 12) 28.273 5,06%

- Water (art. 13) 33.020 5,91%

- Wonen (art. 14) 109.973 19,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 15) 16.834 3,01%

- Waarde - Archeologie (art. 16) 12.382 2,22%