Nieuw Sloten 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amsterdam Dossier NL.IMRO.0363.F1311BPSTD Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0363.F1311BPSTD-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.337.486 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 3) 135 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 4) 8.613 0,64%
- Gemengd - 2 (art. 5) 6.086 0,46%

- Groen - 1 (art. 6) 151.962 11,36%
- Groen - 2 (art. 7) 115.125 8,61%

- Kantoor (art. 8) 3.351 0,25%

- Maatschappelijk (art. 9) 20.747 1,55%

- Verkeer - 1 (art. 10) 391.344 29,26%
- Verkeer - 2 (art. 11) 42.778 3,20%

- Water (art. 12) 109.683 8,20%

- Wonen - 1 (art. 13) 459.979 34,39%
- Wonen - 2 (art. 14) 25.112 1,88%
- Wonen - Woonwagenstandplaatsen (art. 15) 2.572 0,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 16) 432 0,03%

- Waterstaat - Waterkering (art. 17) 147.960 11,06%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie - Schiphol (art. 18.1) 222.808 16,66%