Nieuw Sloten 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amsterdam
DossierNL.IMRO.0363.F1311BPSTD
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0363.F1311BPSTD-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 25-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 25-01-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.337.486 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 135 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 3) 135 0,01%
Gemengd 14.700 1,10%
- Gemengd - 1 (art. 4) 8.613 0,64%
- Gemengd - 2 (art. 5) 6.086 0,46%
Groen 267.086 19,97%
- Groen - 1 (art. 6) 151.962 11,36%
- Groen - 2 (art. 7) 115.125 8,61%
Kantoor 3.351 0,25%
- Kantoor (art. 8) 3.351 0,25%
Maatschappelijk 20.747 1,55%
- Maatschappelijk (art. 9) 20.747 1,55%
Verkeer 434.121 32,46%
- Verkeer - 1 (art. 10) 391.344 29,26%
- Verkeer - 2 (art. 11) 42.778 3,20%
Water 109.683 8,20%
- Water (art. 12) 109.683 8,20%
Wonen 487.664 36,46%
- Wonen - 1 (art. 13) 459.979 34,39%
- Wonen - 2 (art. 14) 25.112 1,88%
- Wonen - Woonwagenstandplaatsen (art. 15) 2.572 0,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 432 0,03%
Leiding - Gas (art. 16) 432 0,03%
Waterstaat 147.960 11,06%
Waterstaat - Waterkering (art. 17) 147.960 11,06%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 222.808 16,66%
geluidzone - industrie - Schiphol (art. 18.1) 222.808 16,66%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Nieuw Sloten 2014 detail kaart
Laan van Vlaanderen 141 detail kaart
Zuidwest Kwadrant detail kaart
Zuidwest Kwadrant detail kaart
Nieuwe Meer eo detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
BUS Meldingen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Locatie Amsterdam d.d. 26-11-2014 detail
Inspraak Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Drostenburg detail
Aanvraag t.b.v. Welman-Stuy detail
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Landelijk Noord detail
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Eerste partiële herziening NDSM – werf Oost detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Antwerpenbaan Amsterdam detail
Arendonksingel Amsterdam detail
Diepenbeekplantsoen Amsterdam detail
Hamontstraat Amsterdam detail
Kinrooistraat Amsterdam detail
Zutendaalstraat Amsterdam detail
Hechtelstraat Amsterdam detail
Dilsenstraat Amsterdam detail
Eisdenstraat Amsterdam detail
Houthalenstraat Amsterdam detail

Meer weten over adressen?