7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan IJburg 1e fase heeft op 25-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Amsterdam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Amsterdam
Dossier
NL.IMRO.0363.M1107BPSTD
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0363.M1107BPSTD-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.203.064 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 3) 3.021 0,07%

- Centrum (art. 4) 16.675 0,40%

- Gemengd - 1 (art. 5) 17.243 0,41%
- Gemengd - 2 (art. 6) 17.423 0,41%
- Gemengd - 3 (art. 7) 5.140 0,12%
- Gemengd - 4 (art. 8) 8.217 0,20%
- Gemengd - 5 (art. 9) 4.003 0,10%
- Gemengd - 6 (art. 10) 103.312 2,46%
- Gemengd - 7 (art. 11) 1.366 0,03%

- Groen - 1 (art. 12) 219.660 5,23%
- Groen - 2 (art. 13) 42.873 1,02%
- Groen - 3 (art. 14) 859.283 20,44%

- Maatschappelijk (art. 15) 17.073 0,41%

- Recreatie (art. 16) 12.286 0,29%

- Sport (art. 17) 109.875 2,61%

- Tuin (art. 18) 207.122 4,93%

- Verkeer - 1 (art. 19) 603.338 14,35%
- Verkeer - 2 (art. 20) 51.024 1,21%

- Water (art. 21) 1.524.975 36,28%

- Wonen - 1 (art. 22) 304.343 7,24%
- Wonen - 2 (art. 23) 36.725 0,87%
- Wonen - 3 (art. 24) 13.985 0,33%
- Wonen - 4 (art. 25) 7.883 0,19%
- Wonen - 5 (art. 26) 8.745 0,21%
- Wonen - 6 (art. 27) 35.962 0,86%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 28) 4.385 0,10%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding - 1 (art. 29) 37.250 0,89%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding - 2 (art. 30) 218.299 5,19%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 31) 34.870 0,83%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 32) 6.817 0,16%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 33) 1.146.675 27,28%
- Waarde - Ecologie (art. 34) 614.276 14,61%
- Waarde - Geomorfologie (art. 35) 168.821 4,02%
- Waarde - Landschap - Stelling van Amsterdam (art. 36) 15.875 0,38%

- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 1.605.835 38,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie - una centrale (art. 41.1) 217.828 5,18%

- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 14.5.1) 576.823 13,72%

- other: overig - reserveringsgebied - toekomstige OV - verbinding (art. 41.4) 64.787 1,54%
- other: overig - reserveringsgebied - verbreding hoofdweg (art. 41.5) 13.953 0,33%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 14.3) 58.747 1,40%

- wro-zone - ontheffingsgebied 1 (art. 5.3) 2.526 0,06%
- wro-zone - ontheffingsgebied 2 (art. 22.3) 7.744 0,18%
- wro-zone - ontheffingsgebied 3 (art. 22.3) 1.069 0,03%
- wro-zone - ontheffingsgebied 4 (art. 22.5) 3.229 0,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 17.6) 18.098 0,43%