7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk Noord heeft op 26-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Amsterdam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Amsterdam
Dossier
NL.IMRO.0363.N0910BPSTD
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0363.N0910BPSTD-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 35.319.883 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Droogmakerij (art. 3) 2.864.280 8,11%
- Agrarisch met waarden - Kerngebied Veenweide (art. 4) 5.178.198 14,66%
- Agrarisch met waarden - Veenweidegebied (art. 5) 7.035.796 19,92%

- Bedrijf (art. 6) 34.634 0,10%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 2.759 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Vuurtoreneiland (art. 8) 18.359 0,05%

- Gemengd (art. 9) 222 0,00%

- Groen (art. 10) 35.600 0,10%

- Horeca (art. 11) 1.682 0,00%

- Kantoor (art. 12) 546 0,00%

- Maatschappelijk (art. 13) 17.891 0,05%
- Maatschappelijk-Religie (art. 14) 2.845 0,01%

- Natuur (art. 15) 3.368.362 9,54%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 1.797 0,01%
- Recreatie - Jachthaven (art. 17) 33.387 0,09%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 2.948 0,01%

- Sport (art. 19) 45.819 0,13%

- Tuin (art. 20) 128.052 0,36%

- Verkeer (art. 21) 710.217 2,01%

- Water (art. 22) 15.666.981 44,36%

- Wonen (art. 23) 169.507 0,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding-1 (art. 24) 407.749 1,15%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding-2 (art. 25) 306.262 0,87%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 26) 728.227 2,06%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 27) 261.113 0,74%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 28) 2.767.495 7,84%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 29) 323.197 0,92%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 30) 13.219.828 37,43%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 31) 15.439.305 43,71%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 32) 1.252.219 3,55%

- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 2.112.500 5,98%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 37.1) 90 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 37.2) 7.704 0,02%