Geuzenveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amsterdam Dossier NL.IMRO.0363.P0903BPSTD Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0363.P0903BPSTD-VG01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.347.445 100%

Enkelbestemming m2 %
- Detailhandel (art. 3) 7.511 0,56%

- Gemengd - 1 (art. 4) 5.665 0,42%
- Gemengd - 2 (art. 5) 14.521 1,08%

- Groen - 1 (art. 6) 238.510 17,70%
- Groen - 2 (art. 7) 219.500 16,29%

- Maatschappelijk - 1 (art. 8) 15.649 1,16%
- Maatschappelijk - 2 (art. 9) 1.952 0,14%
- Maatschappelijk - 3 (art. 10) 2.402 0,18%

- Tuin (art. 11) 142.454 10,57%

- Verkeer - 1 (art. 12) 95.895 7,12%
- Verkeer - 2 (art. 13) 260.716 19,35%
- Verkeer - 3 (art. 14) 42.021 3,12%
- Verkeer - 4 (art. 15) 239 0,02%
- Verkeer - 5 (art. 16) 12.391 0,92%

- Water (art. 17) 79.625 5,91%

- Wonen - 1 (art. 18) 198.649 14,74%
- Wonen - 2 (art. 19) 3.771 0,28%
- Wonen - 3 (art. 20) 1.583 0,12%
- Wonen - 4 (art. 21) 3.263 0,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 22) 33.949 2,52%