Geo- en vastgoeddata op locatie:

Geuzenveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amsterdam
DossierNL.IMRO.0363.P0903BPSTD
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0363.P0903BPSTD-VG01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 09-02-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.347.445 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Detailhandel 7.511 0,56%
- Detailhandel (art. 3) 7.511 0,56%
Gemengd 20.186 1,50%
- Gemengd - 1 (art. 4) 5.665 0,42%
- Gemengd - 2 (art. 5) 14.521 1,08%
Groen 458.010 33,99%
- Groen - 1 (art. 6) 238.510 17,70%
- Groen - 2 (art. 7) 219.500 16,29%
Maatschappelijk 20.004 1,48%
- Maatschappelijk - 1 (art. 8) 15.649 1,16%
- Maatschappelijk - 2 (art. 9) 1.952 0,14%
- Maatschappelijk - 3 (art. 10) 2.402 0,18%
Tuin 142.454 10,57%
- Tuin (art. 11) 142.454 10,57%
Verkeer 411.261 30,52%
- Verkeer - 1 (art. 12) 95.895 7,12%
- Verkeer - 2 (art. 13) 260.716 19,35%
- Verkeer - 3 (art. 14) 42.021 3,12%
- Verkeer - 4 (art. 15) 239 0,02%
- Verkeer - 5 (art. 16) 12.391 0,92%
Water 79.625 5,91%
- Water (art. 17) 79.625 5,91%
Wonen 207.267 15,38%
- Wonen - 1 (art. 18) 198.649 14,74%
- Wonen - 2 (art. 19) 3.771 0,28%
- Wonen - 3 (art. 20) 1.583 0,12%
- Wonen - 4 (art. 21) 3.263 0,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 33.949 2,52%
Waarde - Archeologie (art. 22) 33.949 2,52%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Sloterplas eo ontwerp 07-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Pieter Jelles Troelstraschool Dr. H. Colijnstraat 2 te Amsterdam vastgesteld 14-01-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Mendes da Costahof 32 vastgesteld 09-07-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Dudok de Withof 2 vastgesteld 10-03-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Dudok de Withof 7 vastgesteld 10-03-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
inspraak Inspraak Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Drostenburg 18-06-2019 18-06-2019 detail
bestemmingsplan Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Landelijk Noord 18-06-2019 18-06-2019 detail
omgevingsvergunning BUS Meldingen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Locatie Amsterdam d.d. 26-11-2014 18-06-2019 18-06-2019 detail
omgevingsvergunning Werktijdenontheffing, OV-SAAL kunstwerk 20 (02-12-2014) 18-06-2019 18-06-2019 detail
bestemmingsplan Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Eerste partiële herziening NDSM – werf Oost 18-06-2019 18-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Albardakade Amsterdam detail
Willem Baerdesenstraat Amsterdam detail
Abraham Kuyperplein Amsterdam detail
Marchanthof Amsterdam detail
Suze Groenewegplantsoen Amsterdam detail
Kruisherenpad Amsterdam detail
Pieter Postpad Amsterdam detail
Abraham Kuyperstraat Amsterdam detail
Dr. J.A. Ringersstraat Amsterdam detail
Bart van Hovestraat Amsterdam detail

Meer weten over adressen?