Geo- en vastgoeddata op locatie:

De 5G_s

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amsterdam
DossierNL.IMRO.0363.T1403BPSTD
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0363.T1403BPSTD-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 20-08-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 19-08-2015
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 416.738 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 191.287 45,90%
- Groen (art. 3) 191.287 45,90%
Maatschappelijk 6.924 1,66%
- Maatschappelijk (art. 4) 6.924 1,66%
Tuin 70.686 16,96%
- Tuin - 1 (art. 5) 2.308 0,55%
- Tuin - 2 (art. 6) 68.378 16,41%
Verkeer 70.823 16,99%
- Verkeer - 1 (art. 7) 8.550 2,05%
- Verkeer - 2 (art. 8) 62.272 14,94%
Water 3.009 0,72%
- Water (art. 9) 3.009 0,72%
Wonen 74.010 17,76%
- Wonen - 1 (art. 10) 19.500 4,68%
- Wonen - 2 (art. 11) 50.921 12,22%
- Wonen - Uit te werken (art. 12) 3.589 0,86%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 18.773 4,50%
Waarde - Archeologie (art. 13) 4.648 1,12%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 14) 14.125 3,39%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 416.738 100%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 3.589 0,86%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan De 5G_s ontwerp 20-08-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Restgebieden Zuidoost ontwerp 02-08-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bijlmerweide en omgeving vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bijlmerweide en omgeving ontwerp 19-11-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Voornemen voorbereiding bestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Landelijk Noord 27-05-2019 27-05-2019 detail
omgevingsvergunning BUS Meldingen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Locatie Amsterdam d.d. 26-11-2014 27-05-2019 27-05-2019 detail
bestemmingsplan Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Landelijk Noord 27-05-2019 27-05-2019 detail
bestemmingsplan Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Eerste partiële herziening NDSM – werf Oost 27-05-2019 27-05-2019 detail
omgevingsvergunning Werktijdenontheffing, OV-SAAL kunstwerk 20 (02-12-2014) 27-05-2019 27-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
's-Gravendijkdreef Amsterdam detail
Bijlmerdreef Amsterdam detail
Groenhoven Amsterdam detail
Geerdinkhof Amsterdam detail
Garstkamp Amsterdam detail
Gouden Leeuw Amsterdam detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox