De 5G_s

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amsterdam Dossier NL.IMRO.0363.T1403BPSTD Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0363.T1403BPSTD-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 416.738 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 191.287 45,90%

- Maatschappelijk (art. 4) 6.924 1,66%

- Tuin - 1 (art. 5) 2.308 0,55%
- Tuin - 2 (art. 6) 68.378 16,41%

- Verkeer - 1 (art. 7) 8.550 2,05%
- Verkeer - 2 (art. 8) 62.272 14,94%

- Water (art. 9) 3.009 0,72%

- Wonen - 1 (art. 10) 19.500 4,68%
- Wonen - 2 (art. 11) 50.921 12,22%
- Wonen - Uit te werken (art. 12) 3.589 0,86%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 13) 4.648 1,12%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 14) 14.125 3,39%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 0,86%