Restgebieden Zuidoost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amsterdam Dossier NL.IMRO.0363.T1404BPSTD Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0363.T1404BPSTD-OW02 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.284.069 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 2.931 0,23%
- Bedrijf - Autowasstraat (art. 4) 864 0,07%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 5) 1.020 0,08%
- Bedrijf - Verkooppunt Motorbrandstoffen (art. 6) 2.959 0,23%

- Gemengd - 1 (art. 7) 6.917 0,54%
- Gemengd - 2 (art. 8) 80 0,01%
- Gemengd - 3 (art. 9) 6.472 0,50%
- Gemengd - 4 (art. 10) 3.134 0,24%

- Groen (art. 11) 310.318 24,17%

- Horeca - 1 (art. 12) 17.569 1,37%
- Horeca - 2 (art. 13) 3.395 0,26%

- Kantoor (art. 14) 1.759 0,14%

- Maatschappelijk - 1 (art. 15) 30.965 2,41%
- Maatschappelijk - 2 (art. 16) 9.271 0,72%

- Recreatie - Kampeerterrein (art. 17) 50.256 3,91%
- Recreatie - Kinderboerderij (art. 18) 6.734 0,52%
- Recreatie - Manege (art. 19) 12.805 1,00%

- Tuin (art. 20) 77.498 6,04%

- Verkeer - 1 (art. 21) 317.083 24,69%
- Verkeer - 2 (art. 22) 11.889 0,93%
- Verkeer - 3 (art. 23) 36.381 2,83%
- Verkeer - 4 (art. 24) 175.741 13,69%

- Water (art. 25) 87.806 6,84%

- Wonen (art. 26) 104.171 8,11%
- Wonen - Uit te werken (art. 27) 6.034 0,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 28) 14.484 1,13%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 29) 130.659 10,18%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 30) 15.129 1,18%
- Waarde - Ecologie (art. 31) 124.219 9,67%

- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 275.688 21,47%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - lpg (art. 36.1) 5.099 0,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 0,47%