Projectbesluit oprichten woning Zuiderstraat 109, West-Graftdijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Alkmaar Dossier NL.IMRO.0365.PBZuiderstr109WG Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0365.PBZuiderstr109WG-VSG4 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 77 100%

Besluitgebied naam m2 %
Projectbesluit oprichten woning Zuiderstraat 109, West-Graftdijk 77 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Zuiderstraat