7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2012 heeft op 13-09-2013 de status onherroepelijk gekregen door Beemster.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Beemster
Dossier
NL.IMRO.0370.2012BPbuitengebied
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0370.2012BPbuitengebied-OH01
Planstatus
onherroepelijk
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 69.287.193 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 57.982.608 83,68%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 366.124 0,53%
- Agrarisch - Hulpbedrijf (art. 5) 33.354 0,05%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 6) 18.203 0,03%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 7) 157.636 0,23%

- Bedrijf (art. 8) 440.335 0,64%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 69.410 0,10%

- Cultuur en ontspanning - Seksinrichting (art. 10) 1.244 0,00%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 11) 106.620 0,15%

- Dienstverlening (art. 12) 3.383 0,00%

- Groen (art. 13) 1.239.070 1,79%

- Horeca (art. 14) 36.475 0,05%

- Maatschappelijk (art. 15) 9.569 0,01%

- Natuur (art. 16) 16.406 0,02%

- Recreatie (art. 17) 191.329 0,28%

- Sport (art. 18) 55.258 0,08%

- Tuin (art. 19) 1.246.974 1,80%

- Verkeer (art. 20) 2.892.210 4,17%

- Water (art. 21) 3.511.140 5,07%

- Wonen (art. 22) 909.849 1,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 23) 184.355 0,27%
- Leiding - Hoogspanning (art. 24) 996.846 1,44%
- Leiding - Riool (art. 25) 121.985 0,18%
- Leiding - Water (art. 26) 5.711 0,01%

- Waarde - Archeologie (art. 27) 69.287.193 100,00%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 28) 69.287.193 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 3.715.589 5,36%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 33) 268.582 0,39%

- milieuzone - geurzone (art. 99) 49.046 0,07%
- milieuzone - zones wet milieubeheer (art. 33) 10.045 0,01%