Pieter Kramerstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beemster
DossierNL.IMRO.0370.2015Pkramerstr49
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0370.2015Pkramerstr49-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 03-05-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.830 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 288 15,74%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 2) 288 15,74%
Water 223 12,19%
- Water (art. 3) 223 12,19%
Wonen 1.319 72,08%
- Wonen (art. 4) 1.319 72,08%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 44 2,42%
vrijwaringszone - waterloop (art. 4) 44 2,42%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Pieter Kramerstraat detail kaart
Uitwerkingsplan Verzetplein detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Volgerweg 76 percelen D3202 D3303 en D3820 schuin achter de woning/bedrijf te Zuidoostbeemster detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prinses Wilhelminasingel 35 te Zuidoostbeemster detail
Aanwijzing Café Aad de Wolf / Lansdael als huis der gemeente detail
Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Purmerend 2019 detail
Parkeerverordening Purmerend 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Pieter Kramerstraat Zuidoostbeemster detail

Meer weten over adressen?