Pieter Kramerstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Beemster Dossier NL.IMRO.0370.2015Pkramerstr49 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0370.2015Pkramerstr49-va01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.830 100%

Enkelbestemming m2 %
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 2) 288 15,74%

- Water (art. 3) 223 12,19%

- Wonen (art. 4) 1.319 72,08%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - waterloop (art. 4) 44 2,42%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Pieter Kramerstraat