7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Duingebied heeft op 25-06-2015 de status vastgesteld gekregen door Bergen (NH).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergen (NH)
Dossier
NL.IMRO.0373.BPDuingebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0373.BPDuingebied-C002
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 63.452.898 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 164.875 0,26%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 3.736 0,01%

- Horeca (art. 5) 36.486 0,06%

- Natuur (art. 6) 39.849.033 62,80%

- Recreatie (art. 7) 48.069 0,08%
- Recreatie - Dagrecreatie 1 (art. 8) 2.453.784 3,87%
- Recreatie - Dagrecreatie 2 (art. 9) 772.443 1,22%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 10) 1.141 0,00%

- Sport (art. 11) 9.028 0,01%

- Verkeer (art. 12) 56.715 0,09%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 32.647 0,05%

- Water (art. 14) 20.003.121 31,52%

- Wonen (art. 15) 12.380 0,02%
- Wonen - 2 (art. 15) 966 0,00%
- Wonen - Duingebied (art. 17) 8.473 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 38.999 0,06%
- Leiding - Water (art. 19) 195.575 0,31%

- Waarde - Archeologie 4 (art. 20) 63.452.898 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 18.737.613 29,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 24.1) 15.435.696 24,33%