Landgoed ’t Oude Hof, Bergen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (NH) Dossier NL.IMRO.0373.BPG01013oudehof Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0373.BPG01013oudehof-A001 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 170.990 100%

Enkelbestemming m2 %
- Cultuur en ontspanning (art. 3) 592 0,35%

- Gemengd (art. 4) 1.665 0,97%

- Kantoor (art. 5) 580 0,34%

- Natuur (art. 6) 139.332 81,49%

- Recreatie (art. 7) 4.176 2,44%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 3.649 2,13%

- Water (art. 9) 20.103 11,76%

- Wonen - 2 (art. 10) 894 0,52%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 11) 69.488 40,64%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 12) 83.260 48,69%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 18.241 10,67%

- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 14.116 8,26%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Eeuwigelaan