Bergen Centrum - Beschermd dorpsgezicht

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (NH) Dossier NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-GC01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 33.387 100%

Enkelbestemming m2 %
- Cultuur en ontspanning (art. 3) 128 0,38%

- Gemengd - 1 (art. 4) 8.082 24,21%
- Gemengd - 2 (art. 5) 237 0,71%
- Gemengd - 3 (art. 6) 224 0,67%
- Gemengd - 4 (art. 7) 2.038 6,10%

- Groen (art. 8) 5.396 16,16%

- Horeca (art. 9) 147 0,44%

- Kantoor (art. 10) 219 0,66%

- Maatschappelijk (art. 11) 1.226 3,67%

- Tuin (art. 12) 3.273 9,80%

- Verkeer (art. 13) 11.719 35,10%

- Wonen - 1 (art. 14) 698 2,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 15) 3.337 10,00%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 16) 30.050 90,00%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 17) 30.296 90,74%