Egmond aan Zee Centrum en Boulevard

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (NH) Dossier NL.IMRO.0373.BPG08000egmonzeecb Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0373.BPG08000egmonzeecb-C001 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 435.553 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 1.540 0,35%

- Centrum (art. 4) 15.141 3,48%

- Cultuur en ontspanning (art. 5) 348 0,08%

- Gemengd - 1 (art. 6) 3.495 0,80%
- Gemengd - 2 (art. 7) 12.819 2,94%
- Gemengd - 3 (art. 8) 512 0,12%

- Groen (art. 9) 15.705 3,61%

- Horeca (art. 10) 17.109 3,93%

- Maatschappelijk (art. 11) 3.893 0,89%

- Natuur (art. 12) 57.555 13,21%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 83.979 19,28%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 1.757 0,40%

- Tuin (art. 15) 21.752 4,99%

- Verkeer (art. 16) 16.266 3,73%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 93.516 21,47%

- Wonen - 1 (art. 18) 79.950 18,36%
- Wonen - 2 (art. 22) 10.216 2,35%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - II (art. 20) 60.590 13,91%
- Waarde - Archeologie - III (art. 21) 307.136 70,52%

- Waterstaat - Waterkering (art. 22) 370.022 84,95%