7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid heeft op 01-10-2014 de status onherroepelijk gekregen door Bergen (NH).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergen (NH)
Dossier
NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-C003
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.304.906 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 6) 84.248 1,34%
- Bedrijf - Gasinjectie en gasproductie (art. 7) 29.674 0,47%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 8) 90 0,00%

- Detailhandel (art. 9) 4.590 0,07%

- Dienstverlening (art. 10) 4.189 0,07%

- Groen (art. 11) 37.141 0,59%

- Horeca (art. 12) 9.028 0,14%

- Maatschappelijk (art. 13) 91.767 1,46%

- Natuur (art. 14) 3.543.214 56,20%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 10.473 0,17%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 16) 320.218 5,08%

- Sport (art. 17) 274.915 4,36%

- Tuin (art. 18) 223.447 3,54%

- Verkeer (art. 19) 605.807 9,61%

- Water (art. 20) 620.697 9,84%

- Wonen (art. 21) 445.407 7,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas - 1 (art. 22) 41.155 0,65%
- Leiding - Gas - 2 (art. 23) 4.659 0,07%
- Leiding - Riool (art. 24) 23.682 0,38%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 25) 75.971 1,20%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 26) 140.713 2,23%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 27) 2.582.123 40,95%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 28) 3.420.499 54,25%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 416.192 6,60%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m (art. 33) 89.356 1,42%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400 m (art. 33) 270.607 4,29%