Kernen Egmond

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (NH) Dossier NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-A001 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.206.080 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 13.911 0,63%

- Agrarisch met waarden - Lanschappelijke waarden (art. 4) 202.505 9,18%

- Bedrijf (art. 5) 82.035 3,72%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 2.509 0,11%

- Gemengd - 1 (art. 7) 19.768 0,90%

- Groen (art. 8) 180.130 8,17%

- Horeca (art. 9) 12.139 0,55%

- Kantoor (art. 10) 1.201 0,05%

- Maatschappelijk (art. 11) 81.802 3,71%

- Natuur (art. 12) 56.307 2,55%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 2.275 0,10%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 116.824 5,30%

- Sport (art. 15) 51.847 2,35%

- Tuin (art. 16) 206.253 9,35%
- Tuin - Duin (art. 17) 17.315 0,78%

- Verkeer (art. 18) 173.124 7,85%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 344.172 15,60%

- Water (art. 20) 46.473 2,11%

- Wonen - 1 (art. 22) 521.787 23,65%
- Wonen - 2 (art. 23) 67.778 3,07%
- Wonen - Duin (art. 21) 5.924 0,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 4.962 0,22%
- Leiding - Water (art. 25) 35.351 1,60%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 26) 25.629 1,16%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 27) 188.320 8,54%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 28) 1.401.279 63,52%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 29) 590.852 26,78%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 107.086 4,85%

- Waterstaat - Waterkering (art. 31) 75.523 3,42%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - lpg (art. 35.2) 7.791 0,35%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 35.1.1) 20.414 0,93%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 35.1.2) 10.974 0,50%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 35.1.3) 94.566 4,29%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 4 (art. 35.1.4) 210.916 9,56%

- wro-zone - afwijkingsgebied detailhandel (art. 5.4.2) 47.264 2,14%