Kernen Egmond

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (NH)
DossierNL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-A001
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 03-12-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.206.080 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 13.911 0,63%
- Agrarisch (art. 3) 13.911 0,63%
Agrarisch met waarden 202.505 9,18%
- Agrarisch met waarden - Lanschappelijke waarden (art. 4) 202.505 9,18%
Bedrijf 82.035 3,72%
- Bedrijf (art. 5) 82.035 3,72%
Cultuur en ontspanning 2.509 0,11%
- Cultuur en ontspanning (art. 6) 2.509 0,11%
Gemengd 19.768 0,90%
- Gemengd - 1 (art. 7) 19.768 0,90%
Groen 180.130 8,17%
- Groen (art. 8) 180.130 8,17%
Horeca 12.139 0,55%
- Horeca (art. 9) 12.139 0,55%
Kantoor 1.201 0,05%
- Kantoor (art. 10) 1.201 0,05%
Maatschappelijk 81.802 3,71%
- Maatschappelijk (art. 11) 81.802 3,71%
Natuur 56.307 2,55%
- Natuur (art. 12) 56.307 2,55%
Recreatie 119.099 5,40%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 2.275 0,10%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 116.824 5,30%
Sport 51.847 2,35%
- Sport (art. 15) 51.847 2,35%
Tuin 223.569 10,13%
- Tuin (art. 16) 206.253 9,35%
- Tuin - Duin (art. 17) 17.315 0,78%
Verkeer 517.296 23,45%
- Verkeer (art. 18) 173.124 7,85%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 344.172 15,60%
Water 46.473 2,11%
- Water (art. 20) 46.473 2,11%
Wonen 595.489 26,99%
- Wonen - 1 (art. 22) 521.787 23,65%
- Wonen - 2 (art. 23) 67.778 3,07%
- Wonen - Duin (art. 21) 5.924 0,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 40.313 1,83%
Leiding - Gas (art. 24) 4.962 0,22%
Leiding - Water (art. 25) 35.351 1,60%
Waarde 2.313.166 104,85%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 26) 25.629 1,16%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 27) 188.320 8,54%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 28) 1.401.279 63,52%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 29) 590.852 26,78%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 30) 107.086 4,85%
Waterstaat 75.523 3,42%
Waterstaat - Waterkering (art. 31) 75.523 3,42%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 7.791 0,35%
veiligheidszone - lpg (art. 35.2) 7.791 0,35%
Vrijwaringszone 336.869 15,27%
vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 35.1.1) 20.414 0,93%
vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 35.1.2) 10.974 0,50%
vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 35.1.3) 94.566 4,29%
vrijwaringszone - molenbiotoop 4 (art. 35.1.4) 210.916 9,56%
Wro-zone 47.264 2,14%
wro-zone - afwijkingsgebied detailhandel (art. 5.4.2) 47.264 2,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Herenweg 58 detail kaart
2e herziening Egmonden detail kaart
Drie recreatiewoningen Egmonderstraatweg 34, te Egmond aan den Hoef detail kaart
2e herziening Egmonden detail kaart
Duingebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Zandweg 20-40 in Egmond aan den Hoef, het permanent bewonen van een recreatiewoning 5 juli 2019 (WABO1900776) detail
Gemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Hoeverweg 26 in Egmond aan den Hoef, het plaatsen van een mobiele woonruimte in de tuin aan de zijkant van het huis (WABO1901139) detail
Gemeente Bergen verleende evenementenvergunning Timmerdorp Egmond aan den Hoef 2019 park hoek Marijkelaan/Beatrixlaan, Egmond aan den Hoef van 15 t/m 18 juli 2019 verzenddatum besluit 2 juli 2019 (APV1900565) detail
Gemeente Bergen, verlenging Omgevingsvergunning, Zandweg 20-40 in Egmond aan den Hoef, het permanent bewonen van een recreatiewoning (WABO1900776) detail
Gemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Nachtegalenpad 8 in Egmond aan den Hoef, het bouwen van een tuinkamer 22 mei 2019 (WABO1900834) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dom Huybenlaan Egmond-Binnen detail
Dorpskroft Egmond aan den Hoef detail
Dr Willem Dreesweg Egmond aan Zee detail
Dokter Wiardi Beckmanlaan Egmond aan Zee detail
Duindoornlaan Egmond aan Zee detail
Duinroos Egmond-Binnen detail
Duinweg Egmond-Binnen detail
Egmonderstraatweg Egmond aan den Hoef detail
Eisenhowerstraat Egmond aan Zee detail
Esdoornlaan Egmond-Binnen detail

Meer weten over adressen?