Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kernen Egmond heeft op 28-01-2013 de status ontwerp gekregen door Bergen (NH).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergen (NH)
Dossier
NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-B001
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.206.080 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 13.911 0,63%

- Agrarisch met waarden - Lanschappelijke waarden (art. 4) 201.932 9,15%

- Bedrijf (art. 5) 82.874 3,76%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 2.509 0,11%

- Detailhandel (art. 7) 499 0,02%

- Gemengd - 1 (art. 8) 19.768 0,90%

- Groen (art. 9) 180.130 8,17%

- Horeca (art. 10) 16.407 0,74%

- Kantoor (art. 11) 964 0,04%

- Maatschappelijk (art. 12) 81.303 3,69%

- Natuur (art. 13) 56.307 2,55%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 2.275 0,10%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 111.986 5,08%

- Sport (art. 16) 51.847 2,35%

- Tuin (art. 17) 206.008 9,34%
- Tuin - Duin (art. 18) 17.315 0,78%

- Verkeer (art. 19) 173.124 7,85%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 20) 344.015 15,59%

- Water (art. 21) 46.473 2,11%

- Wonen - 1 (art. 22) 465.471 21,10%
- Wonen - 2 (art. 23) 125.038 5,67%
- Wonen - Duin (art. 24) 5.924 0,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 25) 3.925 0,18%
- Leiding - Water (art. 26) 35.351 1,60%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 27) 25.629 1,16%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 28) 188.320 8,54%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 29) 1.401.279 63,52%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 30) 590.852 26,78%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 31) 107.086 4,85%

- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 109.920 4,98%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - lpg (art. 36.2) 7.791 0,35%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 36.1.1) 20.414 0,93%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 36.1.2) 10.974 0,50%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 36.1.3) 94.566 4,29%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 4 (art. 36.1.4) 210.916 9,56%

- wro-zone - afwijkingsgebied detailhandel (art. 5.5.2) 47.264 2,14%