Bestemmingsplan Kernen Egmond

Bestemmingsplan Kernen Egmond heeft op 27-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Bergen (NH).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergen (NH)
Dossier
NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-C001
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.206.080 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 13.502 0,61%

- Agrarisch met waarden - Lanschappelijke waarden (art. 4) 197.329 8,94%

- Bedrijf (art. 5) 83.337 3,78%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 2.795 0,13%

- Detailhandel (art. 7) 499 0,02%

- Gemengd - 1 (art. 8) 19.768 0,90%

- Groen (art. 9) 183.720 8,33%

- Horeca (art. 10) 7.785 0,35%

- Kantoor (art. 11) 964 0,04%

- Maatschappelijk (art. 12) 81.210 3,68%

- Natuur (art. 13) 52.706 2,39%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 2.275 0,10%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 123.757 5,61%

- Sport (art. 16) 51.847 2,35%

- Tuin (art. 17) 209.486 9,50%
- Tuin - Duin (art. 18) 17.315 0,78%

- Verkeer (art. 19) 171.896 7,79%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 20) 343.630 15,58%

- Water (art. 21) 48.095 2,18%

- Wonen - 1 (art. 22) 462.407 20,96%
- Wonen - 2 (art. 23) 125.833 5,70%
- Wonen - Duin (art. 24) 5.924 0,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 25) 3.925 0,18%
- Leiding - Water (art. 26) 35.351 1,60%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 27) 25.629 1,16%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 28) 188.320 8,54%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 29) 1.454.350 65,92%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 30) 537.781 24,38%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 31) 107.086 4,85%

- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 109.920 4,98%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - lpg (art. 36.2) 4.117 0,19%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 36.1.1) 20.414 0,93%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 36.1.2) 10.974 0,50%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 36.1.3) 94.566 4,29%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 4 (art. 36.1.4) 210.916 9,56%

- wro-zone - afwijkingsgebied detailhandel (art. 5.5.2) 47.161 2,14%