1e herziening kernen Egmond

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (NH) Dossier NL.IMRO.0373.BPG10002herzEgmnd1 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0373.BPG10002herzEgmnd1-C001 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 939 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 3) 330 35,10%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 280 29,83%

- Wonen - 2 (art. 5) 329 35,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 939 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Meeuwenlaan