Speelschip Camperduin Schoorl

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (NH)
DossierNL.IMRO.0373.OVSpeelschipSc
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0373.OVSpeelschipSc-C001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-09-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.871 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Speelschip Camperduin Schoorl 3.871 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Duingebied detail kaart
Duingebied detail kaart
Duingebied detail kaart
Duingebied detail kaart
Duingebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
19.1717162 verleende vergunning voor het verwijderen en het plaatsen van een dam met duiker ter hoogte van de Munnikenweg 9029 in Schoorl detail
Gemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Oostgrasdijk 1 016 in Schoorl (1), het afwijken van het bestemmingsplan voor het uitbreiden van een recreatiewoning 7 augustus 2019 (WABO1900970) detail
Gemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Heereweg 272 in Groet, het veranderen van een woning (WABO1901298) detail
Gemeente Bergen verleende evenementenvergunning Interclub tijdrit Hondsbossche Zeewering 2019 Camperduin - Petten op Zondag 1 september 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur, verzenddatum besluit 25 juli 2019 (APV1900648) detail
Gemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Idenslaan (nabij 23, kadastraal perceel sectie B, nr. 1738) in Schoorl, het kappen van een zwarte els 22 juli 2019 (WABO1901118) detail

Vergunningen in de gaten houden?