bestemmingsplan Boendermakerhof

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (NH) Dossier NL.IMRO.0373.bpg01001boendermak Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0373.bpg01001boendermak-A001 Planstatus voorontwerp Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.094 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 932 10,25%

- Maatschappelijk (art. 4) 612 6,73%

- Tuin (art. 5) 228 2,50%

- Verkeer (art. 6) 3.886 42,73%

- Wonen-1 (art. 7) 3.436 37,79%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie-II (art. 8) 922 10,14%
- Waarde - Archeologie-III (art. 8) 8.171 89,86%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan