bestemmingsplan Boendermakerhof

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (NH)
DossierNL.IMRO.0373.bpg01001boendermak
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0373.bpg01001boendermak-A001
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 22-02-2010
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.094 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 932 10,25%
- Groen (art. 3) 932 10,25%
Maatschappelijk 612 6,73%
- Maatschappelijk (art. 4) 612 6,73%
Tuin 228 2,50%
- Tuin (art. 5) 228 2,50%
Verkeer 3.886 42,73%
- Verkeer (art. 6) 3.886 42,73%
Wonen 3.436 37,79%
- Wonen-1 (art. 7) 3.436 37,79%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 9.094 100,00%
Waarde - Archeologie-II (art. 8) 922 10,14%
Waarde - Archeologie-III (art. 8) 8.171 89,86%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Boendermakerhof detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Het duingebied in Egmond en Bergen (kadastrale percelen Egmond, sectie D, nr.89, Bergen, sectie G, nrs.297 en 300), het reactiveren van stuifkuilen in het kader van een natuurherstelproject (WABO1901321) detail
Gemeente Bergen, vergunningvrij Omgevingsvergunning (regulier), Meerweg 8 TRAF in Bergen (NH), het plaatsen van een prefab I-net/trafostation 29 juli 2019 (WABO1900661) detail
Gemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Jan Oldenburglaan 47 in Bergen (NH), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde 24 juli 2019 (WABO1901049) detail
Gemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Oosterweg 4A in Bergen (NH), het kappen van een conifeer 23 juli 2019 (WABO1901134) detail
Gemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Schumanlaan 17 in Bergen (NH), het kappen van twee berken en een els (WABO1901259) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Klokketuin Bergen (NH) detail
Oude Bergerweg Bergen (NH) detail
Boendermakerhof Bergen (NH) detail

Meer weten over adressen?