Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan De Skulper heeft op 25-07-2017 de status ontwerp gekregen door Castricum.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Castricum
Dossier
NL.IMRO.0383.BPA17Stet17Skulper
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0383.BPA17Stet17Skulper-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 15.931 100%

Enkelbestemming m2 %
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 1.657 10,40%

- Water (art. 5) 275 1,73%

- Wonen (art. 4) 8.319 52,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 6) 3.416 21,44%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - schoorsteen (art. 9.1) 5.680 35,65%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
De Noord
Kerklaan
't Stet