Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan De Woude heeft op 02-11-2017 de status vastgesteld gekregen door Castricum.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Castricum
Dossier
NL.IMRO.0383.BPW15DeWoude
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0383.BPW15DeWoude-VS01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.147.720 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 3.234 0,10%

- Groen (art. 4) 30.113 0,96%

- Horeca (art. 5) 1.472 0,05%

- Maatschappelijk (art. 6) 94 0,00%

- Natuur (art. 7) 2.102.952 66,81%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 8) 26.155 0,83%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 9) 7.646 0,24%

- Tuin (art. 10) 28.740 0,91%

- Verkeer (art. 11) 18.322 0,58%

- Water (art. 12) 182.877 5,81%
- Water - Natuur (art. 13) 713.276 22,66%

- Wonen (art. 14) 32.841 1,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 15) 10.890 0,35%

- Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 2.453.280 77,94%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 17) 537.188 17,07%

- Waterstaat - Waterkering (art. 18) 477.766 15,18%