Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Hoogegeest naast 16 heeft op 31-03-2016 de status vastgesteld gekregen door Castricum.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Castricum
Dossier
NL.IMRO.0383.BpHoogegeestnst16
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0383.BpHoogegeestnst16-VS01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.523 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 2.496 70,85%

- Wonen (art. 4) 1.027 29,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 5) 3.523 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - bollenconcetratiegebied (art. 10.2) 3.523 100,00%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 8.1) 3.523 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hoogegeest