Bestemmingsplan Reparatieplan C Haarlem 2020

Bestemmingsplan Reparatieplan C Haarlem 2020 heeft op 22-04-2021 de status vastgesteld gekregen door Haarlem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Haarlem
Dossier
NL.IMRO.0392.BP0120005
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0392.BP0120005-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 32.091.235 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 1.206 0,00%

- Bedrijventerrein (art. 4) 1.798 0,01%

- Centrum - 1 (art. 5) 621 0,00%
- Centrum - 2 (art. 6) 1.125 0,00%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 80 0,00%

- Gemengd - 1 (art. 8) 4.519 0,01%
- Gemengd - 2 (art. 9) 1.951 0,01%
- Gemengd - 3 (art. 10) 2.065 0,01%
- Gemengd - 4 (art. 11) 3.197 0,01%
- Gemengd - 5 (art. 12) 708 0,00%

- Groen (art. 13) 92 0,00%

- Maatschappelijk (art. 14) 1.878 0,01%

- Tuin - 1 (art. 15) 568 0,00%
- Tuin - 2 (art. 16) 2.442 0,01%
- Tuin - 3 (art. 17) 2.079 0,01%

- Verkeer (art. 18) 2.560 0,01%

- Water (art. 19) 9.949 0,03%

- Wonen (art. 20) 2.517 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1b (art. 21) 13.464 0,04%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 24.009 0,07%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 140.737 0,44%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 20) 93.937 0,29%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 20) 247.210 0,77%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 20) 167 0,00%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 22) 23.630 0,07%
- Waarde - Bouwhistorie (art. 23) 29 0,00%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 24) 15.973 0,05%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - milieuzone van categorie 4.2 (art. 4.1) 1.798 0,01%

- overige zone - herziening planregels 10 (art. 25.5) 116.468 0,36%
- overige zone - herziening planregels 11 (art. 25.6) 15.973 0,05%
- overige zone - herziening planregels 12 (art. 25.7) 15.973 0,05%
- overige zone - herziening planregels 13 (art. 25.8) 1.040 0,00%
- overige zone - herziening planregels 14 (art. 25.9) 4.641.600 14,46%
- overige zone - herziening planregels 15 (art. 25.10) 305.147 0,95%
- overige zone - herziening planregels 7 (art. 25.2) 30.347.787 94,57%
- overige zone - herziening planregels 8 (art. 25.3) 5.064 0,02%
- overige zone - herziening planregels 9 (art. 25.4) 645.037 2,01%

- veiligheidszone - niet gesprongen explosieven (art. 25.1) 1.348.574 4,20%