Geluidsinstallatie sportvereniging Olympia

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlem
DossierNL.IMRO.0392.OV9120012
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0392.OV9120012-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-07-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 11-08-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 61.794 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Geluidsinstallatie sportvereniging Olympia 61.794 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak omgevingsvergunning 61.794 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Geluidsinstallatie sportvereniging Olympia detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Corrie ten Boomstraat 12, 2019-03838, bouwen aanbouw, verzonden 12 augustus 2019 Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Noodbevel drones Mysteryland 2019, gemeente Haarlemmermeer detail
Haarlem - Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ter hoogte van J.J. Hamelinkstraat 18/20 Haarlem detail
Haarlem - verwijderen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Steve Bikostraat 48 te Haarlem detail
Aanwijzingsbesluit ventverbod lachgas detail

Vergunningen in de gaten houden?