Bestemmingsplan BP Buitengebied

Bestemmingsplan BP Buitengebied heeft op 14-08-2013 de status ontwerp gekregen door Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Dossier
NL.IMRO.0393.BPBuitengebied
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0393.BPBuitengebied-ON01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.954.091 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 35.666 0,33%

- Bedrijventerrein (art. 4) 113.483 1,04%

- Gemengd (art. 5) 881 0,01%

- Groen (art. 6) 181.311 1,66%

- Horeca (art. 7) 23.381 0,21%

- Maatschappelijk (art. 8) 57.765 0,53%

- Natuur (art. 9) 148.556 1,36%

- Recreatie (art. 10) 1.838.254 16,78%
- Recreatie - Agrarische, Natuur- en landschapswaarden (art. 11) 6.166.284 56,29%
- Recreatie - Agrarische, Natuur- en landschapswaarden - 1 (art. 12) 350.873 3,20%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 151.373 1,38%

- Sport (art. 14) 1.957 0,02%

- Verkeer (art. 15) 873.743 7,98%

- Water (art. 16) 810.613 7,40%

- Wonen (art. 17) 195.273 1,78%
- Wonen - 2 (art. 18) 4.679 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 108.798 0,99%
- Leiding - Hoogspanning (art. 19) 133.245 1,22%
- Leiding - Water (art. 20) 25.577 0,23%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 22) 196.095 1,79%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 23) 120.505 1,10%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 1.788.912 16,33%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 5.626.231 51,36%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 26) 13.246 0,12%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 26) 665.504 6,08%

- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 1.982.649 18,10%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 32) 2.901.946 26,49%

- luchtvaartverkeerzone - lib 2.2.1 (art. 32) 7.541.334 68,84%
- luchtvaartverkeerzone - lib 2.2.3 (art. 32) 10.954.091 100,00%

- milieuzone (art. 12.6) 305 0,00%

- wetgevingzone - persoonsgebonden overgangsrecht (art. 37) 441 0,00%