Bestemmingsplan BP Buitengebied

Bestemmingsplan BP Buitengebied heeft op 24-06-2014 de status vastgesteld gekregen door Haarlemmermeer.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Haarlemmermeer
Dossier
NL.IMRO.0393.BPBuitengebied
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0393.BPBuitengebied-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.954.091 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 36.271 0,33%

- Bedrijventerrein (art. 4) 113.483 1,04%

- Gemengd (art. 5) 881 0,01%

- Groen (art. 6) 181.311 1,66%

- Horeca (art. 7) 23.381 0,21%

- Maatschappelijk (art. 8) 57.765 0,53%

- Natuur (art. 9) 147.500 1,35%

- Recreatie (art. 10) 1.839.310 16,79%
- Recreatie - Agrarische, Natuur- en landschapswaarden (art. 11) 6.182.173 56,44%
- Recreatie - Agrarische, Natuur- en landschapswaarden - 1 (art. 12) 350.873 3,20%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 151.373 1,38%

- Sport (art. 14) 1.957 0,02%

- Verkeer (art. 15) 873.207 7,97%

- Water (art. 16) 810.613 7,40%

- Wonen (art. 17) 181.179 1,65%
- Wonen - 2 (art. 18) 2.815 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas 1 (art. 19) 27.213 0,25%
- Leiding - Gas 2 (art. 20) 104.690 0,96%
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 133.245 1,22%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding I (art. 22) 105.802 0,97%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding III - voorlopig (art. 24) 16.123 0,15%
- Leiding - Water (art. 23) 51.153 0,47%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 25) 196.095 1,79%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 120.505 1,10%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 1.788.912 16,33%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 5.626.231 51,36%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 29) 13.246 0,12%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 30) 665.504 6,08%

- Waterstaat - Waterkering (art. 31) 1.982.649 18,10%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 35.1) 2.901.946 26,49%

- luchtvaartverkeerzone - lib 2.2.1 (art. 35.2) 7.541.334 68,84%
- luchtvaartverkeerzone - lib 2.2.3 (art. 35.2) 10.954.091 100,00%

- milieuzone (art. 12.6) 305 0,00%

- overige zone - magneetveldzone (art. 11) 123 0,00%

- wetgevingzone - persoonsgebonden overgangsrecht (art. 40) 441 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.6) 4.366 0,04%