Spaarndam Kerkweg 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer
DossierNL.IMRO.0393.SDkerkweg4
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0393.SDkerkweg4-B001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 25-09-2018
Teksten besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.213 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Spaarndam Kerkweg 4 5.213 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 1 5.213 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied detail kaart
BP Buitengebied detail kaart
BP Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Noodbevel drones Mysteryland 2019, gemeente Haarlemmermeer detail
Verlengde beslistermijn, Spaarndam, Zijkanaal C 7 f, 2064 KA, vervangen van een drijvend schip door een ark, verzenddatum 07-08-2019, zaaknummer 3095927, olonummer 4453299. detail
Haarlem - verwijderen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Steve Bikostraat 48 te Haarlem detail
Aanwijzingsbesluit ventverbod lachgas detail
Verleende omgevingsvergunning, De Houtrakpolder ter hoogte van de Westhoffplas, Haarlemmermeer, Staatsbosbeheer, het optimaliseren van de bestaande inlaat in de Houtrakpolder op de locatie kadastraal bekend sectie L nr. 2759 te Haarlemmermeer, datum besluit: 11-07-2019 (datum besluit is datum bekendmaking), zaak 8938024, OLO-nummer: 4372615. detail

Vergunningen in de gaten houden?