Bestemmingsplan Cruquius Wickevoort

Bestemmingsplan Cruquius Wickevoort heeft op 22-03-2018 de status vastgesteld gekregen door Haarlemmermeer.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Haarlemmermeer
Dossier
NL.IMRO.0394.BPGcrqwickevoort
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0394.BPGcrqwickevoort-C001
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 657.067 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Stadslandbouw (art. 3) 53.582 8,15%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 288 0,04%
- Bedrijf - Sociale werkvoorziening (art. 5) 46.600 7,09%

- Gemengd - 1 (art. 6) 1.448 0,22%
- Gemengd - 2 (art. 7) 32.457 4,94%

- Groen (art. 8) 139.645 21,25%

- Maatschappelijk (art. 9) 82.317 12,53%

- Verkeer (art. 10) 43.278 6,59%

- Water (art. 11) 26.156 3,98%

- Woongebied (art. 12) 231.297 35,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 13) 6.924 1,05%
- Leiding - Hoogspanning (art. 14) 16.735 2,55%
- Leiding - Riool (art. 15) 315 0,05%
- Leiding - Water (art. 16) 922 0,14%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 69.020 10,50%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 582.479 88,65%
- Waarde - Cultuurhistorie Stelling van Amsterdam (art. 19) 8.130 1,24%
- Waarde - Landschap (art. 20) 92.765 14,12%

- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 10.657 1,62%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib (art. 26) 657.067 100,00%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 28) 26.019 3,96%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 29) 27.399 4,17%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan