Bestemmingsplan Hoofddorp A4 zone West 1e herziening

Bestemmingsplan Hoofddorp A4 zone West 1e herziening heeft op 11-06-2014 de status onherroepelijk gekregen door Haarlemmermeer.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Haarlemmermeer
Dossier
NL.IMRO.0394.BPGhfdA4zonew1eher
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0394.BPGhfdA4zonew1eher-C001
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.631.230 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 34.516 1,31%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 4) 111 0,00%
- Bedrijf - Agrarisch handelsbedrijf (art. 5) 12.490 0,47%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 6.538 0,25%

- Bedrijventerrein - 1 (art. 7) 521.317 19,81%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 8) 55.816 2,12%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 1.728 0,07%

- Gemengd - 1 (art. 10) 50.312 1,91%
- Gemengd - 2 (art. 11) 45.937 1,75%

- Groen (art. 12) 726.378 27,61%

- Natuur (art. 13) 71.632 2,72%

- Recreatie (art. 14) 318.307 12,10%

- Tuin (art. 15) 9.614 0,37%

- Verkeer (art. 16) 623.101 23,68%
- Verkeer - Railverkeer (art. 17) 4.613 0,18%

- Water (art. 18) 86.631 3,29%

- Wonen (art. 19) 11.939 0,45%
- Wonen - Voormalig agrarisch bedrijf (art. 20) 50.236 1,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 21) 15.765 0,60%
- Leiding - Gas (art. 22) 52.744 2,00%

- Waarde - Archeologie (art. 23) 2.631.230 100,00%
- Waarde - Cultuurhistorie Stelling van Amsterdam (art. 24) 479.814 18,24%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 79.713 3,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib (art. 31) 2.631.230 100,00%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 32) 319.395 12,14%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 33) 27.268 1,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 33) 25.202 0,96%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 33) 5.236 0,20%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 33) 37.176 1,41%