7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Zuid heeft op 04-07-2013 de status vastgesteld gekregen door Haarlemmermeer.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Haarlemmermeer
Dossier
NL.IMRO.0394.BPGlgbbuitengebzd0
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0394.BPGlgbbuitengebzd0-C001
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 26.217.862 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 6) 21.327.664 81,35%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 186.499 0,71%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 107.342 0,41%

- Bedrijf (art. 5) 64.892 0,25%
- Bedrijf - Agrarisch handelsbedrijf (art. 7) 12.392 0,05%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 8) 38.660 0,15%
- Bedrijf - Caravanstalling (art. 9) 24.309 0,09%
- Bedrijf - Garage (art. 10) 20.848 0,08%
- Bedrijf - Hovenier (art. 11) 17.378 0,07%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 12) 719 0,00%
- Bedrijf - Opstijgpunt (art. 13) 1.850 0,01%
- Bedrijf - Windturbine (art. 14) 9.854 0,04%

- Detailhandel (art. 15) 1.682 0,01%

- Groen (art. 16) 608.014 2,32%

- Horeca (art. 17) 13.847 0,05%

- Maatschappelijk - Zorginstelling (art. 18) 10.204 0,04%

- Recreatie (art. 19) 761.356 2,90%
- Recreatie - Volkstuin (art. 20) 7.704 0,03%

- Sport - Manege (art. 21) 74.247 0,28%

- Tuin (art. 22) 75.388 0,29%

- Verkeer (art. 23) 1.505.494 5,74%
- Verkeer - Railverkeer (art. 24) 438.607 1,67%

- Water (art. 25) 711.490 2,71%

- Wonen (art. 26) 125.220 0,48%
- Wonen - Voormalig agrarisch bedrijf (art. 27) 72.196 0,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 28) 43.227 0,16%
- Leiding - CO2 (art. 29) 58.237 0,22%
- Leiding - Gas (art. 30) 108.452 0,41%
- Leiding - Hoogspanning II (art. 31) 52.216 0,20%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 32) 122.887 0,47%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding I (art. 33) 271.716 1,04%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding II (art. 34) 53.341 0,20%
- Leiding - Riool (art. 35) 6.014 0,02%
- Leiding - Water (art. 36) 23.686 0,09%

- Waarde - Archeologie (art. 37) 1.193.751 4,55%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 38) 307.748 1,17%

- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 501.521 1,91%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib (art. 42) 22.420.425 85,52%

- milieuzone - geurzone (art. 43) 151.844 0,58%

- other: archeologie (art. 44) 4.823 0,02%
- other: geen gevoelige bestemming (art. 45) 6.208 0,02%
- other: magneetveldzone (art. 46) 1.297 0,00%

- vrijwaringszone - modelvliegtuigsport (art. 47) 196.185 0,75%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 48) 632.801 2,41%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 49) 8.636.259 32,94%