Nieuw-Vennep Getsewoud

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer Dossier NL.IMRO.0394.BPGnwvgetsewoud000 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0394.BPGnwvgetsewoud000-E001 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.028.279 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 45.255 1,49%

- Centrum (art. 4) 13.055 0,43%

- Gemengd (art. 5) 19.382 0,64%

- Groen (art. 6) 521.235 17,21%

- Horeca (art. 7) 186 0,01%

- Maatschappelijk (art. 8) 37.820 1,25%
- Maatschappelijk - Voorlopig (art. 15) 4.372 0,14%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 9) 455.857 15,05%

- Sport (art. 10) 50.028 1,65%

- Tuin (art. 11) 226.978 7,50%

- Verkeer (art. 12) 593.419 19,60%
- Verkeer - Voorlopig (art. 17) 180 0,01%

- Water (art. 13) 167.166 5,52%

- Wonen (art. 14) 877.158 28,97%
- Wonen - Gestapeld (art. 16) 16.194 0,53%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - CO2 (art. 19) 29.620 0,98%
- Leiding - Gas (art. 20) 30.634 1,01%
- Leiding - Riool (art. 21) 6.921 0,23%
- Leiding - Water (art. 22) 34.519 1,14%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 6) 7.898 0,26%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 9) 6.646 0,22%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 28) 12.114 0,40%