Geo- en vastgoeddata op locatie:

Vijfhuizen Kromme Spieringweg 223

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer
DossierNL.IMRO.0394.BPGvyfkrsprnweg223
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0394.BPGvyfkrsprnweg223-C001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 25-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.642 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 258 7,10%
- Tuin (art. 3) 258 7,10%
Wonen 3.383 92,90%
- Wonen (art. 4) 3.383 92,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 19 0,51%
Leiding - Water (art. 5) 19 0,51%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 3.642 100,00%
luchtvaartverkeerzone - lib (art. 10) 3.642 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Vijfhuizen Kromme Spieringweg 223 vastgesteld 26-01-2017 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing Buitengebied Noord vastgesteld 13-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noord vastgesteld 04-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan BP_Vijfhuizen Kromme Spieringweg 217 onherroepelijk 29-07-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning, Hybrideweg 101, Vijfhuizen, Goodman Amsterdam Logistics (Netherlands) B.V., het realiseren van een distributiecentrum en uitweg op de kadastrale locatie AA 6 te Haarlemmermeer, datum besluit: 15-03-2019 (datum besluit is datum bekendmaking), zaak 8598226, OLO-nummer: 3915415. 21-03-2019 21-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Veegnota harmonisatie van voorschriften van het college, gemeente Haarlemmermeer 21-03-2019 21-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Harmonisatie van gemeentelijke voorschriften van de burgemeester, gemeente Haarlemmermeer 21-03-2019 21-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels voor terrassen Haarlemmermeer 2017 21-03-2019 21-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels voor horecabedrijven Haarlemmermeer 2017 21-03-2019 21-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kromme Spieringweg Vijfhuizen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten, direct in uw mailbox