Geo- en vastgoeddata op locatie:

Vijfhuizen Kromme Spieringweg 223

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer
DossierNL.IMRO.0394.BPGvyfkrsprnweg223
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0394.BPGvyfkrsprnweg223-C001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 25-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.642 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 258 7,10%
- Tuin (art. 3) 258 7,10%
Wonen 3.383 92,90%
- Wonen (art. 4) 3.383 92,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 19 0,51%
Leiding - Water (art. 5) 19 0,51%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 3.642 100,00%
luchtvaartverkeerzone - lib (art. 10) 3.642 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Vijfhuizen Kromme Spieringweg 223 vastgesteld 26-01-2017 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing Buitengebied Noord vastgesteld 13-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Noord vastgesteld 04-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan BP_Vijfhuizen Kromme Spieringweg 217 onherroepelijk 29-07-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen NOODBEVEL 24-06-2019 24-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning, Hybrideweg 101, 2141 DM Vijfhuizen, Goodman Amsterdam Logistics (Netherlands) B.V., het bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning met OLO-nummer 3915415 te weten: het uitbreiden van een distributiecentrum op de locatie AA 6 te Haarlemmermeer, datum besluit: 06-06-2019 (datum besluit is datum bekendmaking), zaak 8879871, OLO-nummer: 4300193. 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Plan informatiebeveiliging Basisregistratie personen en waardedocumenten 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Reglement burgerlijke stand 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hybrideweg 101, 2141 DM Vijfhuizen, Goodman Amsterdam Logistics (Netherlands) B.V., het bouwen in afwijking van de verleende vergunning met OLO 3915415 te weten: het uitbreiden van het distributiecentrum op de locatie AA 6 te Haarlemmermeer, datum verlengingsbesluit: 17-05-2019, zaak 8879871, OLO-4300193. 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kromme Spieringweg Vijfhuizen detail

Meer weten over adressen?