Vijfhuizen Kromme Spieringweg 223

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer
DossierNL.IMRO.0394.BPGvyfkrsprnweg223
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0394.BPGvyfkrsprnweg223-C001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 25-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.642 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 258 7,10%
- Tuin (art. 3) 258 7,10%
Wonen 3.383 92,90%
- Wonen (art. 4) 3.383 92,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 19 0,51%
Leiding - Water (art. 5) 19 0,51%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 3.642 100,00%
luchtvaartverkeerzone - lib (art. 10) 3.642 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Vijfhuizen Kromme Spieringweg 223 detail kaart
Reactieve aanwijzing Buitengebied Noord detail kaart
Buitengebied Noord detail kaart
BP_Vijfhuizen Kromme Spieringweg 217 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Noodbevel drones Mysteryland 2019, gemeente Haarlemmermeer detail
ONDERMANDAATBESLUIT TEAMCOÖRDINATOR ADMINISTRATIE detail
Aanwijzingsbesluit standplaatsen KomEtenPlein detail
Beleidsregel standplaatsen KomEtenPlein detail
Legesverordening 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kromme Spieringweg Vijfhuizen detail

Meer weten over adressen?