Zwanenburg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer
DossierNL.IMRO.0394.BPGzwbZwanenburg00
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0394.BPGzwbZwanenburg00-C001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-08-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.249.428 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 76.379 6,11%
- Bedrijf (art. 3) 69.504 5,56%
- Bedrijf - Garagebedrijf (art. 4) 5.968 0,48%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 907 0,07%
Centrum 15.303 1,22%
- Centrum (art. 6) 15.303 1,22%
Cultuur en ontspanning 5.501 0,44%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 5.501 0,44%
Gemengd 21.007 1,68%
- Gemengd - 1 (art. 8) 14.447 1,16%
- Gemengd - 2 (art. 9) 1.796 0,14%
- Gemengd - 3 (art. 10) 4.764 0,38%
Groen 85.734 6,86%
- Groen (art. 11) 85.734 6,86%
Horeca 2.940 0,24%
- Horeca (art. 12) 204 0,02%
- Horeca - Hotel (art. 13) 2.736 0,22%
Kantoor 6.364 0,51%
- Kantoor (art. 14) 6.364 0,51%
Maatschappelijk 44.714 3,58%
- Maatschappelijk (art. 15) 44.714 3,58%
Recreatie 68.621 5,49%
- Recreatie (art. 16) 68.621 5,49%
Sport 73.567 5,89%
- Sport (art. 17) 73.567 5,89%
Tuin 107.736 8,62%
- Tuin (art. 18) 107.735 8,62%
Verkeer 243.528 19,49%
- Verkeer (art. 19) 237.711 19,03%
- Verkeer - Garagebox (art. 20) 5.818 0,47%
Water 92.944 7,44%
- Water (art. 21) 92.944 7,44%
Wonen 405.071 32,42%
- Wonen (art. 22) 382.767 30,64%
- Wonen - Gestapeld (art. 23) 22.304 1,79%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 4.740 0,38%
Leiding - Gas (art. 24) 69 0,01%
Leiding - Riool (art. 25) 208 0,02%
Leiding - Water (art. 26) 4.463 0,36%
Waterstaat 95.736 7,66%
Waterstaat - Waterkering (art. 27) 95.736 7,66%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 1.249.428 100,00%
luchtvaartverkeerzone - lib (art. 34) 1.249.428 100,00%
Vrijwaringszone 95.736 7,66%
vrijwaringszone - dijk (art. 29) 95.736 7,66%
Wro-zone 10.214 0,82%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 35) 5.257 0,42%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 36) 1.016 0,08%
wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 40) 3.941 0,32%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Exploitatieplan Zwanenburg De Kom Noordwestzijde detail kaart
De Aker detail kaart
Zwanenburg 1e herziening detail kaart
De Aker detail kaart
Zwanenburg IJweg 154 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Eerste partiële herziening NDSM – werf Oost detail
Werktijdenontheffing, OV-SAAL kunstwerk 20 (02-12-2014) detail
BUS Meldingen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Locatie Amsterdam d.d. 26-11-2014 detail
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Landelijk Noord detail
Inspraak Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Drostenburg detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Berkenlaan Zwanenburg detail
Beukenlaan Zwanenburg detail
Dennenlaan Zwanenburg detail
Domineeslaan Zwanenburg detail
Eikenlaan Zwanenburg detail
Elzenkade Zwanenburg detail
Esdoornlaan Zwanenburg detail
Essenlaan Zwanenburg detail
Cederlaan Zwanenburg detail
Acacialaan Zwanenburg detail

Meer weten over adressen?