Zwanenburg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer Dossier NL.IMRO.0394.BPGzwbZwanenburg00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0394.BPGzwbZwanenburg00-C001 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.249.428 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 69.504 5,56%
- Bedrijf - Garagebedrijf (art. 4) 5.968 0,48%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 907 0,07%

- Centrum (art. 6) 15.303 1,22%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 5.501 0,44%

- Gemengd - 1 (art. 8) 14.447 1,16%
- Gemengd - 2 (art. 9) 1.796 0,14%
- Gemengd - 3 (art. 10) 4.764 0,38%

- Groen (art. 11) 85.734 6,86%

- Horeca (art. 12) 204 0,02%
- Horeca - Hotel (art. 13) 2.736 0,22%

- Kantoor (art. 14) 6.364 0,51%

- Maatschappelijk (art. 15) 44.714 3,58%

- Recreatie (art. 16) 68.621 5,49%

- Sport (art. 17) 73.567 5,89%

- Tuin (art. 18) 107.735 8,62%

- Verkeer (art. 19) 237.711 19,03%
- Verkeer - Garagebox (art. 20) 5.818 0,47%

- Water (art. 21) 92.944 7,44%

- Wonen (art. 22) 382.767 30,64%
- Wonen - Gestapeld (art. 23) 22.304 1,79%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 69 0,01%
- Leiding - Riool (art. 25) 208 0,02%
- Leiding - Water (art. 26) 4.463 0,36%

- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 95.736 7,66%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib (art. 34) 1.249.428 100,00%

- vrijwaringszone - dijk (art. 29) 95.736 7,66%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 35) 5.257 0,42%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 36) 1.016 0,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 40) 3.941 0,32%