Geo- en vastgoeddata op locatie:

Zwanenburg De Kom Noordwestzijde

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer
DossierNL.IMRO.0394.BPGzwbkomnrdwestz
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0394.BPGzwbkomnrdwestz-C001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 03-02-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 15.459 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Detailhandel 2.180 14,10%
- Detailhandel (art. 3) 2.180 14,10%
Gemengd 2.842 18,39%
- Gemengd (art. 4) 2.842 18,39%
Verkeer 10.436 67,51%
- Verkeer (art. 5) 10.436 67,51%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 15.459 100,00%
luchtvaartverkeerzone - lib (art. 10) 15.459 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
exploitatieplan Exploitatieplan Zwanenburg De Kom Noordwestzijde vastgesteld 26-01-2017 detail naar de kaart
aanwijzingsbesluit Zwanenburg vastgesteld 13-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zwanenburg vastgesteld 13-08-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
evenementenvergunning Aanvraag t.b.v. Welman-Stuy 20-06-2019 20-06-2019 detail
omgevingsvergunning BUS Meldingen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Locatie Amsterdam d.d. 26-11-2014 20-06-2019 20-06-2019 detail
inspraak Inspraak Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Drostenburg 20-06-2019 20-06-2019 detail
bestemmingsplan Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Eerste partiële herziening NDSM – werf Oost 20-06-2019 20-06-2019 detail
bestemmingsplan Voornemen voorbereiding bestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Landelijk Noord 20-06-2019 20-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dennenlaan Zwanenburg detail
Olmenlaan Zwanenburg detail

Meer weten over adressen?