Exploitatieplan Zwanenburg De Kom Noordwestzijde

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer Dossier NL.IMRO.0394.BPGzwbkomnrdwestz Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0394.BPGzwbkomnrdwestz-EP02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 15.463 100%

Besluitgebied naam m2 %
Exploitatieplan Zwanenburg De Kom Noordwestzijde 15.463 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Dennenlaan
Olmenlaan