Exploitatieplan Zwanenburg De Kom Noordwestzijde

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer
DossierNL.IMRO.0394.BPGzwbkomnrdwestz
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0394.BPGzwbkomnrdwestz-EP02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 15.463 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Exploitatieplan Zwanenburg De Kom Noordwestzijde 15.463 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Exploitatieplan 15.463 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Exploitatieplan Zwanenburg De Kom Noordwestzijde detail kaart
Zwanenburg detail kaart
Zwanenburg detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag t.b.v. Welman-Stuy detail
BUS Meldingen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Locatie Amsterdam d.d. 26-11-2014 detail
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Landelijk Noord detail
Inspraak Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Drostenburg detail
Werktijdenontheffing, OV-SAAL kunstwerk 20 (02-12-2014) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dennenlaan Zwanenburg detail
Olmenlaan Zwanenburg detail

Meer weten over adressen?