Zwanenburg 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer Dossier NL.IMRO.0394.BPGzwbzwanenb1eher Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0394.BPGzwbzwanenb1eher-C001 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.401 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 135 2,51%
- Bedrijf - Garagebedrijf (art. 4) 227 4,20%

- Centrum (art. 5) 271 5,02%

- Detailhandel (art. 6) 745 13,79%

- Maatschappelijk (art. 7) 142 2,63%

- Tuin (art. 8) 383 7,09%

- Verkeer (art. 9) 1.313 24,31%

- Wonen (art. 10) 2.185 40,45%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib (art. 17) 5.401 100,00%