Zwanenburg 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer
DossierNL.IMRO.0394.BPGzwbzwanenb1eher
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0394.BPGzwbzwanenb1eher-C001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-03-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.401 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 362 6,71%
- Bedrijf (art. 3) 135 2,51%
- Bedrijf - Garagebedrijf (art. 4) 227 4,20%
Centrum 271 5,02%
- Centrum (art. 5) 271 5,02%
Detailhandel 745 13,79%
- Detailhandel (art. 6) 745 13,79%
Maatschappelijk 142 2,63%
- Maatschappelijk (art. 7) 142 2,63%
Tuin 383 7,09%
- Tuin (art. 8) 383 7,09%
Verkeer 1.313 24,31%
- Verkeer (art. 9) 1.313 24,31%
Wonen 2.185 40,45%
- Wonen (art. 10) 2.185 40,45%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 5.401 100,00%
luchtvaartverkeerzone - lib (art. 17) 5.401 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Zwanenburg 1e herziening detail kaart
Zwanenburg detail kaart
Zwanenburg detail kaart
Zwanenburg Lindenlaan detail kaart
Zwnanenburg Dennenlaan 126 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Inspraak Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Drostenburg detail
Aanvraag t.b.v. Welman-Stuy detail
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Landelijk Noord detail
Werktijdenontheffing, OV-SAAL kunstwerk 20 (02-12-2014) detail
BUS Meldingen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Locatie Amsterdam d.d. 26-11-2014 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Essenlaan Zwanenburg detail
Kerkhoflaan Zwanenburg detail
Lindenlaan Zwanenburg detail

Meer weten over adressen?