Badhoevedorp Sloterweg 288

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer
DossierNL.IMRO.0394.OGVbadsloterweg288
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0394.OGVbadsloterweg288-C001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 641 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Badhoevedorp Sloterweg 288 641 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 1 641 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Badhoevedorp Sloterweg 288 detail kaart
Badhoevedorp Lijnden Oost 1e herziening detail kaart
Badhoevedorp Lijnden-Oost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Legesverordening 2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2019 detail
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent BRP Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer 2019 detail
Aanwijzing leerplichtambtenaren detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure (niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit), Badhoevedorp, Sloterweg 294, 1171 VH, realiseren van een bed & breakfast, verzenddatum 20-06-2019, zaaknummer 2827580, olonummer 3957977. detail

Vergunningen in de gaten houden?