Hoofddorp Noord 2e wijziging

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer Dossier NL.IMRO.0394.WPGhfdnoord2ewijz Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0394.WPGhfdnoord2ewijz-C001 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 19.046 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 2) 1.644 8,63%

- Tuin (art. 3) 1.773 9,31%

- Verkeer (art. 4) 5.187 27,23%

- Wonen (art. 5) 10.442 54,83%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib (art. 6) 19.046 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hoofdweg
Achtermeerstraat