Hoofddorp Noord 2e wijziging

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haarlemmermeer
DossierNL.IMRO.0394.WPGhfdnoord2ewijz
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0394.WPGhfdnoord2ewijz-C001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-01-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 14-01-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 19.046 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.644 8,63%
- Groen (art. 2) 1.644 8,63%
Tuin 1.773 9,31%
- Tuin (art. 3) 1.773 9,31%
Verkeer 5.187 27,23%
- Verkeer (art. 4) 5.187 27,23%
Wonen 10.442 54,83%
- Wonen (art. 5) 10.442 54,83%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 19.046 100,00%
luchtvaartverkeerzone - lib (art. 6) 19.046 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Hoofddorp Noord 2e wijziging detail kaart
Hoofddorp Noord detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Noodbevel drones Mysteryland 2019, gemeente Haarlemmermeer detail
Publicatie besluit 2019-013445 diverse werkzaamheden aan de Spoorlaan 200 te Hoofddorp detail
Verleende evenementenvergunning, Eersteling ambachtendag, periode 14-09-2019, locatie Molenerf en de weg (t.h.v. Hoofdweg) te Hoofddorp, dossiernummer 2019-1814, zaaknummer 3124533. detail
Verleende omgevingsvergunning, Contour Avenue 51, 2132 MP Hoofddorp, Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V., omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor het realiseren/installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem: 02-08-2019 (datum besluit is datum bekendmaking), zaak 9021864, OLO-nummer: 4421239. detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Hoofddorp, kavel HLM03 AL 2164, plaatsen van reclamebord ten behoeve van verhuur nieuwbouw STP, 30-07-2019, zaaknummer 3176698, zaaknummer 4575379. detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hoofdweg Hoofddorp detail
Achtermeerstraat Hoofddorp detail

Meer weten over adressen?