Geo- en vastgoeddata op locatie:

Assumburg / Oud Haerlem

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPassumburg2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPassumburg2010-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-01-2011
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 841.627 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 494.647 58,77%
- Groen (art. 3) 494.647 58,77%
Horeca 1.747 0,21%
- Horeca (art. 4) 1.747 0,21%
Recreatie 38.579 4,58%
- Recreatie (art. 5) 38.579 4,58%
Sport 127.199 15,11%
- Sport (art. 6) 127.199 15,11%
Tuin 14.037 1,67%
- Tuin - 1 (art. 7) 14.037 1,67%
Verkeer 42.556 5,06%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 42.556 5,06%
Water 101.426 12,05%
- Water (art. 9) 101.426 12,05%
Wonen 21.437 2,55%
- Wonen - 1 (art. 10) 21.437 2,55%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 21.118 2,51%
Leiding - Riool (art. 11) 21.118 2,51%
Waarde 606.114 72,02%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 12) 115.565 13,73%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 13) 34.662 4,12%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 14) 455.887 54,17%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 47.775 5,68%
wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (art. 3.3) 23.868 2,84%
wro-zone - wijzigingsgebied - 2 (art. 6.3) 22.629 2,69%
wro-zone - wijzigingsgebied - 3 (art. 10.5) 1.278 0,15%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Tolweg vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ritsaertlaan 2 vastgesteld 11-09-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Kruispunt Tolweg Hoflaan vastgesteld 04-03-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Nieuwbouw Clubhuis Scouting vastgesteld 15-11-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Trompet en Tolhek onherroepelijk 24-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, S.F. Schekkerman te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heemskerk 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland - Haarlemmermeer - IJmond 12-04-2019 12-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, T.P.H. Nguyen, te Heemskerk. 05-04-2019 05-06-2019 detail
overig Vaststelling Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Adelaertlaan Heemskerk detail
Beyaertlaan Heemskerk detail
Communicatieweg Heemskerk detail
Hoflaan Heemskerk detail
Tolweg Heemskerk detail
Zuidermaatweg Heemskerk detail
Ritsaertlaan Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox