Geo- en vastgoeddata op locatie:

Assumburg / Oud Haerlem

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPassumburg2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPassumburg2010-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-12-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 841.627 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 494.873 58,80%
- Groen (art. 3) 494.873 58,80%
Horeca 1.747 0,21%
- Horeca (art. 4) 1.747 0,21%
Recreatie 38.372 4,56%
- Recreatie (art. 5) 38.372 4,56%
Sport 127.199 15,11%
- Sport (art. 6) 127.199 15,11%
Tuin 14.018 1,67%
- Tuin - 1 (art. 7) 14.018 1,67%
Verkeer 42.556 5,06%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 42.556 5,06%
Water 101.426 12,05%
- Water (art. 9) 101.426 12,05%
Wonen 21.437 2,55%
- Wonen - 1 (art. 10) 21.437 2,55%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 21.118 2,51%
Leiding - Riool (art. 11) 21.118 2,51%
Waarde 658.263 78,21%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 12) 148.767 17,68%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 13) 34.662 4,12%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 14) 474.834 56,42%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 47.775 5,68%
wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (art. 3) 23.868 2,84%
wro-zone - wijzigingsgebied - 2 (art. 6) 22.629 2,69%
wro-zone - wijzigingsgebied - 3 (art. 10) 1.278 0,15%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Tolweg vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ritsaertlaan 2 vastgesteld 11-09-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Kruispunt Tolweg Hoflaan vastgesteld 04-03-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Nieuwbouw Clubhuis Scouting vastgesteld 15-11-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Trompet en Tolhek onherroepelijk 24-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Deijkers L.M.P., te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Voorjaarsnota 2019, ligt ter inzage in de hal van gemeentehuis Maerten van Heemskerckplein 1, te Heemskerk. 17-05-2019 17-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving winkelcentrum Europaplein 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemskerk 2019 10-05-2019 10-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verleende vergunning voor een huis-aan-huis collecte van 30 juni 2019 tot en met 6 juli 2019 door Duchenne Parents Project, te Heemskerk. 10-05-2019 10-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Adelaertlaan Heemskerk detail
Beyaertlaan Heemskerk detail
Communicatieweg Heemskerk detail
Hoflaan Heemskerk detail
Tolweg Heemskerk detail
Zuidermaatweg Heemskerk detail
Ritsaertlaan Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox