Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk Dossier NL.IMRO.0396.BPbuitengebied2015 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0396.BPbuitengebied2015-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 22.822.949 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 398.434 1,75%
- Agrarisch - Tuindersgebied (art. 4) 3.026.471 13,26%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 860.314 3,77%

- Bedrijf (art. 6) 192.698 0,84%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 15.635 0,07%

- Detailhandel (art. 8) 7.283 0,03%

- Groen (art. 9) 225.025 0,99%

- Horeca (art. 10) 22.209 0,10%

- Maatschappelijk (art. 11) 12.755 0,06%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 61.419 0,27%

- Natuur (art. 13) 11.891.945 52,11%

- Tuinderswoningen (art. 20) 325.336 1,43%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 591.256 2,59%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 15) 15.508 0,07%
- Recreatie - Natuurkampeerterrein (art. 16) 18.735 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 21.277 0,09%

- Sport (art. 18) 813.959 3,57%

- Tuin (art. 19) 2.246 0,01%

- Verkeer (art. 21) 270.985 1,19%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 6.741 0,03%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 23) 196.024 0,86%

- Water (art. 24) 3.804.985 16,67%

- Wonen - 1 (art. 25) 38.281 0,17%
- Wonen - 2 (art. 26) 3.429 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 27) 160.827 0,70%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 96.174 0,42%
- Leiding - Riool (art. 29) 12.186 0,05%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 294.485 1,29%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 315.700 1,38%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 18.241.032 79,92%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 3.789.358 16,60%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 1.370.515 6,00%
- Waarde - Geomorfologie (art. 35) 13.161.748 57,67%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 75.283 0,33%
- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 6.273.186 27,49%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 41.2) 6.856.000 30,04%

- milieuzone - waterwingebied (art. 41.3) 10.177.816 44,59%

- overige zone - Stelling van Amsterdam (art. 7) 13.962 0,06%
- overige zone - tuinbouwconcentratiegebied (art. 4) 3.026.471 13,26%

- veiligheidszone - lpg (art. 41.1) 16.658 0,07%