Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPbuitengebied2015
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPbuitengebied2015-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-09-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 18-09-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 22.822.949 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 3.424.905 15,01%
- Agrarisch (art. 3) 398.434 1,75%
- Agrarisch - Tuindersgebied (art. 4) 3.026.471 13,26%
Agrarisch met waarden 860.314 3,77%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 860.314 3,77%
Bedrijf 192.698 0,84%
- Bedrijf (art. 6) 192.698 0,84%
Cultuur en ontspanning 15.635 0,07%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 15.635 0,07%
Detailhandel 7.283 0,03%
- Detailhandel (art. 8) 7.283 0,03%
Groen 225.025 0,99%
- Groen (art. 9) 225.025 0,99%
Horeca 22.209 0,10%
- Horeca (art. 10) 22.209 0,10%
Maatschappelijk 74.173 0,32%
- Maatschappelijk (art. 11) 12.755 0,06%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 61.419 0,27%
Natuur 11.891.945 52,11%
- Natuur (art. 13) 11.891.945 52,11%
Overig 325.336 1,43%
- Tuinderswoningen (art. 20) 325.336 1,43%
Recreatie 646.776 2,83%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 591.256 2,59%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 15) 15.508 0,07%
- Recreatie - Natuurkampeerterrein (art. 16) 18.735 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 21.277 0,09%
Sport 813.959 3,57%
- Sport (art. 18) 813.959 3,57%
Tuin 2.246 0,01%
- Tuin (art. 19) 2.246 0,01%
Verkeer 473.749 2,08%
- Verkeer (art. 21) 270.985 1,19%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 6.741 0,03%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 23) 196.024 0,86%
Water 3.804.985 16,67%
- Water (art. 24) 3.804.985 16,67%
Wonen 41.710 0,18%
- Wonen - 1 (art. 25) 38.281 0,17%
- Wonen - 2 (art. 26) 3.429 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 269.186 1,18%
Leiding - Gas (art. 27) 160.827 0,70%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 96.174 0,42%
Leiding - Riool (art. 29) 12.186 0,05%
Waarde 37.172.838 162,87%
Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 294.485 1,29%
Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 315.700 1,38%
Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 18.241.032 79,92%
Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 3.789.358 16,60%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 1.370.515 6,00%
Waarde - Geomorfologie (art. 35) 13.161.748 57,67%
Waterstaat 6.348.470 27,82%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 75.283 0,33%
Waterstaat - Waterkering (art. 37) 6.273.186 27,49%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 6.856.000 30,04%
geluidzone - industrie (art. 41.2) 6.856.000 30,04%
Milieuzone 10.177.816 44,59%
milieuzone - waterwingebied (art. 41.3) 10.177.816 44,59%
Overige zone 3.040.433 13,32%
overige zone - Stelling van Amsterdam (art. 7) 13.962 0,06%
overige zone - tuinbouwconcentratiegebied (art. 4) 3.026.471 13,26%
Veiligheidszone 16.658 0,07%
veiligheidszone - lpg (art. 41.1) 16.658 0,07%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Eerste partiële herziening Landelijk gebied Assendelft vastgesteld 22-09-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Luttik Cie 1 Heemskerk vastgesteld 01-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wijk aan Zee voorontwerp 15-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Standplaatsen, terrassen en parkeren concept 25-04-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Luttik Cie 1 Heemskerk ontwerp 11-04-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, D.F. Iordache te Heemskerk. 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, E.G. Tudor te Heemskerk. 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, M.T. Nicola te Heemskerk. 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, A.C. Gherasim te Heemskerk. 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, M.P. de Gier te Heemskerk. 14-06-2019 14-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Akermaat Heemskerk detail
Cieweg Heemskerk detail
Communicatieweg Heemskerk detail
Duindoornweg Heemskerk detail
Duinweg Heemskerk detail
Genieweg Heemskerk detail
Het Laantje Heemskerk detail
Hondsbosseweg Heemskerk detail
Kerkweg Heemskerk detail
Kleine Houtweg Heemskerk detail

Meer weten over adressen?