7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 heeft op 08-09-2015 de status ontwerp gekregen door Heemskerk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Heemskerk
Dossier
NL.IMRO.0396.BPbuitengebied2015
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0396.BPbuitengebied2015-OW01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 22.822.949 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 398.434 1,75%
- Agrarisch - Tuindersgebied (art. 4) 3.026.471 13,26%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 860.314 3,77%

- Bedrijf (art. 6) 192.698 0,84%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 15.635 0,07%

- Detailhandel (art. 8) 7.283 0,03%

- Groen (art. 9) 225.025 0,99%

- Horeca (art. 10) 22.209 0,10%

- Maatschappelijk (art. 11) 12.755 0,06%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 61.419 0,27%

- Natuur (art. 13) 11.891.945 52,11%

- Tuinderswoningen (art. 20) 325.336 1,43%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 591.256 2,59%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 15) 15.508 0,07%
- Recreatie - Natuurkampeerterrein (art. 16) 18.735 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 21.277 0,09%

- Sport (art. 18) 813.959 3,57%

- Tuin (art. 19) 2.246 0,01%

- Verkeer (art. 21) 270.985 1,19%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 6.741 0,03%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 23) 196.024 0,86%

- Water (art. 24) 3.804.985 16,67%

- Wonen - 1 (art. 25) 38.281 0,17%
- Wonen - 2 (art. 26) 3.429 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 27) 160.827 0,70%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 96.174 0,42%
- Leiding - Riool (art. 29) 12.186 0,05%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 294.485 1,29%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 315.700 1,38%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 18.241.032 79,92%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 3.789.358 16,60%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 1.370.515 6,00%
- Waarde - Geomorfologie (art. 35) 13.161.748 57,67%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 75.283 0,33%
- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 6.273.186 27,49%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 41.2) 6.856.000 30,04%

- milieuzone - waterwingebied (art. 41.3) 10.177.816 44,59%

- overige zone - Stelling van Amsterdam (art. 7) 13.962 0,06%
- overige zone - tuinbouwconcentratiegebied (art. 4) 3.026.471 13,26%

- veiligheidszone - lpg (art. 41.1) 16.658 0,07%