Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPbuitengebied2015
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPbuitengebied2015-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 24-12-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 22.822.949 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 3.422.200 14,99%
- Agrarisch (art. 3) 395.479 1,73%
- Agrarisch - Tuindersgebied (art. 4) 3.026.720 13,26%
Agrarisch met waarden 860.314 3,77%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 860.314 3,77%
Bedrijf 194.044 0,85%
- Bedrijf (art. 6) 194.044 0,85%
Cultuur en ontspanning 15.635 0,07%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 15.635 0,07%
Detailhandel 7.283 0,03%
- Detailhandel (art. 8) 7.283 0,03%
Groen 225.025 0,99%
- Groen (art. 9) 225.025 0,99%
Horeca 22.209 0,10%
- Horeca (art. 10) 22.209 0,10%
Maatschappelijk 74.437 0,33%
- Maatschappelijk (art. 11) 13.019 0,06%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 61.419 0,27%
Natuur 11.888.739 52,09%
- Natuur (art. 13) 11.888.739 52,09%
Overig 325.674 1,43%
- Tuinderswoningen (art. 20) 325.674 1,43%
Recreatie 651.295 2,85%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 591.256 2,59%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 15) 15.508 0,07%
- Recreatie - Natuurkampeerterrein (art. 16) 22.586 0,10%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 21.945 0,10%
Sport 813.959 3,57%
- Sport (art. 18) 813.959 3,57%
Tuin 2.246 0,01%
- Tuin (art. 19) 2.246 0,01%
Verkeer 473.657 2,08%
- Verkeer (art. 21) 270.985 1,19%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 6.741 0,03%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 23) 195.932 0,86%
Water 3.804.985 16,67%
- Water (art. 24) 3.804.985 16,67%
Wonen 41.247 0,18%
- Wonen - 1 (art. 25) 37.819 0,17%
- Wonen - 2 (art. 26) 3.429 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 269.186 1,18%
Leiding - Gas (art. 27) 160.827 0,70%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 96.174 0,42%
Leiding - Riool (art. 29) 12.186 0,05%
Waarde 33.189.151 145,42%
Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 294.485 1,29%
Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 315.700 1,38%
Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 17.378.455 76,14%
Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 3.789.358 16,60%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 1.370.515 6,00%
Waarde - Geomorfologie (art. 35) 10.040.639 43,99%
Waterstaat 6.348.470 27,82%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 75.283 0,33%
Waterstaat - Waterkering (art. 37) 6.273.186 27,49%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 6.856.000 30,04%
geluidzone - industrie (art. 41.2) 6.856.000 30,04%
Milieuzone 10.177.782 44,59%
milieuzone - waterwingebied (art. 41.3) 10.177.782 44,59%
Overige zone 3.040.682 13,32%
overige zone - Stelling van Amsterdam (art. 7) 13.962 0,06%
overige zone - tuinbouwconcentratiegebied (art. 4) 3.026.720 13,26%
Veiligheidszone 16.658 0,07%
veiligheidszone - lpg (art. 41.1) 16.658 0,07%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Eerste partiële herziening Landelijk gebied Assendelft detail kaart
Wijzigingsplan Luttik Cie 1 Heemskerk detail kaart
Wijk aan Zee detail kaart
Standplaatsen, terrassen en parkeren detail kaart
Wijzigingsplan Luttik Cie 1 Heemskerk detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van in- en uitritten t.b.v. de opslagloodsen aan de Timmerwerf, te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Straşnei. S., te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, van Eekelen, A.M., te Heemskerk. detail
Vaststelling concept Milieubeleidsplan 2019-2023, Heemskerk detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, J.A.M. van Lunenburg, te Heemskerk. detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Akermaat Heemskerk detail
Cieweg Heemskerk detail
Communicatieweg Heemskerk detail
Duindoornweg Heemskerk detail
Duinweg Heemskerk detail
Genieweg Heemskerk detail
Het Laantje Heemskerk detail
Hondsbosseweg Heemskerk detail
Kerkweg Heemskerk detail
Kleine Houtweg Heemskerk detail

Meer weten over adressen?