7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied 2015 heeft op 17-12-2015 de status vastgesteld gekregen door Heemskerk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Heemskerk
Dossier
NL.IMRO.0396.BPbuitengebied2015
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0396.BPbuitengebied2015-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 22.822.949 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 395.479 1,73%
- Agrarisch - Tuindersgebied (art. 4) 3.026.720 13,26%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 860.314 3,77%

- Bedrijf (art. 6) 194.044 0,85%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 15.635 0,07%

- Detailhandel (art. 8) 7.283 0,03%

- Groen (art. 9) 225.025 0,99%

- Horeca (art. 10) 22.209 0,10%

- Maatschappelijk (art. 11) 13.019 0,06%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 61.419 0,27%

- Natuur (art. 13) 11.888.739 52,09%

- Tuinderswoningen (art. 20) 325.674 1,43%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 591.256 2,59%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 15) 15.508 0,07%
- Recreatie - Natuurkampeerterrein (art. 16) 22.586 0,10%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 21.945 0,10%

- Sport (art. 18) 813.959 3,57%

- Tuin (art. 19) 2.246 0,01%

- Verkeer (art. 21) 270.985 1,19%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 6.741 0,03%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 23) 195.932 0,86%

- Water (art. 24) 3.804.985 16,67%

- Wonen - 1 (art. 25) 37.819 0,17%
- Wonen - 2 (art. 26) 3.429 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 27) 160.827 0,70%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 96.174 0,42%
- Leiding - Riool (art. 29) 12.186 0,05%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 294.485 1,29%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 315.700 1,38%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 17.378.455 76,14%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 3.789.358 16,60%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 1.370.515 6,00%
- Waarde - Geomorfologie (art. 35) 10.040.639 43,99%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 75.283 0,33%
- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 6.273.186 27,49%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 41.2) 6.856.000 30,04%

- milieuzone - waterwingebied (art. 41.3) 10.177.782 44,59%

- overige zone - Stelling van Amsterdam (art. 7) 13.962 0,06%
- overige zone - tuinbouwconcentratiegebied (art. 4) 3.026.720 13,26%

- veiligheidszone - lpg (art. 41.1) 16.658 0,07%