Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Coornhertstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPcoornhert2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPcoornhert2010-CO02
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-04-2011
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.204 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 55 0,54%
- Gemengd (art. 3) 55 0,54%
Groen 6.547 64,16%
- Groen (art. 4) 6.547 64,16%
Verkeer 2.525 24,74%
- Verkeer (art. 5) 2.525 24,74%
Wonen 1.077 10,55%
- Wonen (art. 6) 1.077 10,55%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Coornhertstraat 2016 vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Coornhertstraat 2016 ontwerp 03-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woongebied I vastgesteld 18-07-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Coornhertstraat vastgesteld 27-10-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Coornhertstraat ontwerp 12-04-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening leerlingenvervoer gemeente Heemskerk 2019 24-04-2019 24-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, S.F. Schekkerman te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heemskerk 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland - Haarlemmermeer - IJmond 12-04-2019 12-06-2019 detail
overig Vaststelling Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Coornhertstraat Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox