Bestemmingsplan Coornhertstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk Dossier NL.IMRO.0396.BPcoornhert2010 Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0396.BPcoornhert2010-CO02 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.204 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd (art. 3) 55 0,54%

- Groen (art. 4) 6.547 64,16%

- Verkeer (art. 5) 2.525 24,74%

- Wonen (art. 6) 1.077 10,55%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Coornhertstraat