Bestemmingsplan Coornhertstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPcoornhert2010
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPcoornhert2010-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-10-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.204 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 55 0,54%
- Gemengd (art. 3) 55 0,54%
Groen 6.318 61,92%
- Groen (art. 4) 6.318 61,92%
Verkeer 2.754 26,99%
- Verkeer (art. 5) 2.754 26,99%
Wonen 1.077 10,55%
- Wonen (art. 6) 1.077 10,55%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Coornhertstraat 2016 detail kaart
Coornhertstraat 2016 detail kaart
Woongebied I detail kaart
Bestemmingsplan Coornhertstraat detail kaart
Bestemmingsplan Coornhertstraat detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Wegafsluitingen tijdens de kermisweek 1 tot en 7 september 2019, te Heemskerk. detail
Verleende vergunning activiteit openbare weg, aan de Harddraverijvereninging voor het organiseren korte baandraverij aan de Marquettelaan, te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Straşnei. S., te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, van Eekelen, A.M., te Heemskerk. detail
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, J.A.M. van Lunenburg, te Heemskerk. detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Coornhertstraat Heemskerk detail

Meer weten over adressen?