Geo- en vastgoeddata op locatie:

Carel van Manderstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk
DossierNL.IMRO.0396.BPcvmanderstr2013
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0396.BPcvmanderstr2013-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-05-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.169 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 502 15,83%
- Tuin (art. 3) 502 15,83%
Verkeer 1.152 36,34%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 1.152 36,34%
Wonen 1.516 47,83%
- Wonen (art. 5) 1.516 47,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.169 100,00%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 6) 677 21,36%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 7) 2.493 78,64%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Carel van Manderstraat vastgesteld 28-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Carel van Manderstraat ontwerp 13-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum Heemskerk vastgesteld 25-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum Heemskerk ontwerp 09-10-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woongebied I vastgesteld 18-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening leerlingenvervoer gemeente Heemskerk 2019 24-04-2019 24-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, S.F. Schekkerman te Heemskerk. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Heemskerk 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit doelgroepenvervoer Zuid-Kennemerland - Haarlemmermeer - IJmond 12-04-2019 12-06-2019 detail
overig Verleende vergunning activiteit openbare weg, plaatsen en exploiteren van een tent tegen de voorgevel van café Cheers aan de Van Coevenhovenstraat 31, te Heemskerk. 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Carel van Manderstraat Heemskerk detail
Zeelaan Heemskerk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox