Carel van Manderstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heemskerk Dossier NL.IMRO.0396.BPcvmanderstr2013 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0396.BPcvmanderstr2013-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.169 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 3) 502 15,83%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 1.152 36,34%

- Wonen (art. 5) 1.516 47,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 6) 677 21,36%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 7) 2.493 78,64%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Carel van Manderstraat
Zeelaan